Χειρισμός αιχμαλώτων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/23 Αυγ 1944


ΕΘΝΙΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 740

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σεκτέλεση της υπαριθμ. Α.Π. 1077/2-8-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου σχετικά με την παράδοση Γερμανών αιχμαλώτων ή αυτομόλων στη Σ.Σ.Αποστολή σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.
α)    Δεν θα παραδίδετε στη Σ.Σ.Α. κανένας αυτόμολος ή αιχμάλωτος εφόσον κρίνεται από τη Μονάδα που τον έχει χρήσιμος για τον αγώνα κατά του κατακτητή και για προπαγάνδα στις γραμμές του.
β)    Οι αυτόμολοι και αιχμάλωτοι ανήκουν στον ΕΛΑΣ.Αφού όμως υποβληθούν στη σχετική εξέταση και εφ
όσον δεν υπάρχει κανένας λόγος παραμονής των στην Ελλάδα ζητηθούν δε ταυτόχρονα και από την Σ.Σ. Αποστολή, θα παραδίδωνται σαυτή για την αποστολή τους στο εξωτερικό.Στην τελευταία περίπτωση <span style="text-decoration:underline;">απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση του Γενικού Στρατηγείου που θα ζητείται ιεραρχικά.</span> Την εγκριτική διαταγή θα προκαλή ή απευθείας το Αρχηγείο της Σ.Σ. Αποστολής ή η Μονάδα του ΕΛΑΣ που της ζητήθηκε από σύνδεσμο αξ/κό η παράδοση αιχμαλώτου ή αυτομόλου.
γ)    Όλοι οι αυτόμολοι ή αιχμάλωτοι θαποστέλλονται συνοδεία στην έδρα μας.
Παρακαλούμε όπως γίνη πιστή και ακριβή συμμόρφωση με τη δ/γή αυτή.
Σε συνέχεια και παίρνοντας αφορμή από το γεγονός της αποστολής 39 Ιταλών αιχμαλώτων των επιχειρήσεων ΣΤΥΛΙΔΟΣ στο στρατόπεδο Ιταλών Σάικας της Σ.Σ. Αποστολής και σε εκτέλεση της υπ
αριθμ. 8660/2-8-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου γνωρίζουμε τα παρακάτω.
Οι Ιταλοί που παρέμειναν στις τάξεις του Γερμανικού Στρατού και μετά την συνθηκολόγησιν του 1943, δεν ανήκαν στην κατηγορία των Ιταλών που ύστερα από τη γνωστή συμφωνία βρέθηκαν στην περιοχή της Ελεύθερης Ελλάδας.
Μετά απαυτό είναι ευνόητον ότι η Σ.Σ. Αποστολή δεν έχει καμμία υποχρέωση διατροφής γιαυτούς που συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι ή αυτομολούν τώρα, τουναντίον αυτοί πρέπει να θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου ή αυτόμολοι του ΕΛΑΣ και θα παίρνονται τα ίδια μέτρα που παίρνονται για όλους του αιχμαλώτους ή αυτομόλους Γερμανούς, Πολωνούς, Αυστριακούς, Τσέχους κλπ.
Σύμφωνα μαυτό το πνεύμα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για όλους και για τους 39 που στάλθηκαν απτο Ι /54 στη Στάικα.
Η διαταγή αυτή να μπή στο φάκελλο των Βασικών Διαταγών.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                  Σ.Δ. Ταξιαρχίας τη 23-8-44
52, 54 Συντάγματα                                                             Η
Ι /54, ΙΙ /54 Τάγματα                                             XVI Ταξιαρχία
Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον
(Τ.Υ.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Απόσπασμα Α.Θ.Ο.
XVI Εφ.Ταξιαρχία

Advertisements