Συγχαρητήρια για δράση Ζέρβα, ΣΜΑ/22 Αυγ 1944


Ελήφθη εκ Καΐρου 25/8/44
23
ΑΡΙΘ.Α.Α.Π 1100/22-8-44

Συγχαίρομεν Στρατηγόν ΖΕΡΒΑΝ και Τμήματα Εθνικού Στρατού λαβόντα μέρος εις εξαιρέτους επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών την 17ην Αυγούστου Στοπ.
Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
Διά την ακρίβειαν
Ιον Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Advertisements