Επιχειρήσεις, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/18 Αυγ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Επιχειρήσεις

α)     ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ι.     52ον Σύνταγμα Πεζικού
Δ/σις,Μικρόν Επιτελείον,Λόχος Δ/σεως ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ
Ιον Τάγμα                                               ΣΜΟΚΟΒΟΝ
ΙΙον Τάγμα                                             ΛΕΥΚΑΔΑ
ΙΙΙον Τάγμα                                          ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ουλαμός ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ                     ΤΣΟΥΚΑ
,,      ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ (1πυροβόλον) ΣΜΟΚΟΒΟΝ

ΙΙ.   54ον Σύνταγμα Πεζικου
Δ/σις,Μικρόν Επιτελείον,Λόχος Δ/σεως ΜΟΝΗ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ                         ΙΙον Τάγμα                                        ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΙΙΙον Τάγμα                                          ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
Μοίρα Πυροβολικου                            Α. ΒΕΝΕΤΟΥ                                Λόχος Μηχανικού                      ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ
Ναυτική βάσις (Ε.Λ.Α.Ν.)                 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ.  Ι/54 Τάγμα
Δ/σις Τάγματος Ε.Π.Ο.Ν.                    ΓΟΥΡΑ
Λόχοι Τάγματος                         κινούνται εντός περιοχης του Ι/54 για τη μάχη της σοδειάς
4η Πυροβολαρχία                                 ΓΟΥΡΑ

  1. XVI Στρατ. Νοσοκομείον                   ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ
  2. XVI Λόχος Μηχανικού                       ΤΣΟΥΚΑ

β)     ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ
Τάγμα 400 ανδρών του 54ου Συντάγματος διά την μάχην παραγωγής εις την περιοχήν ΑΓΥΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΣΑΣ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.
Τάγμα 400 ανδρών (300 Γούρας και 100 52ου Συντάγματος) διά την μάχην της παραγωγής περιοχής Κάμπου ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ – ΑΛΜΥΡΟΥ.
Συνεκροτήθη απόσπασμα υπό των συναγ. Αμάρμπεη Θ., Γερασιμείδη Σ., Πηλιορείτη Π. υπό το όνομα Α.Θ.Ο. με έδραν το ΑΡΝΤΟΥΑΝ διά τον καλύτερον συντονισμόν των επιχειρήσεων των τμημάτων προστασίας παραγωγής, τόσον του κάμπου ΛΑΡΙΣΣΑΣ – ΑΓΥΙΑΣ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ όσον και της περιοχής ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΑΛΜΥΡΟΥ – ΓΟΥΡΑΣ.
γ)     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Ι.     Την 2-7-44 δύο Γερμανικά αυτοκίνητα και 4 μοτοσυκλετισταί εις Καστρί – Καλαμάκι Βόλου προσεβλήθησαν υπό ομάδος ΕΠΟΝ του ΙΙΙ/54 Τάγματος.
Κατεστράφη το αυτοκίνητον και 3 μοτοσυκλέττες, οι επιβαίνοντες εφονεύθησαν.
Λάφυρα μια μοτοσυκλέττα, 2 στάγερ, 2 κιβώτια πυρ/κά, εις υγειον. σάκκος. Την αυτήν ημέραν δύναμις Γερμανών επιβαίνουσα 25 αυτοκινήτων 10 μοτοσυκλεττών εκινήθη προς ΚΑΣΤΡΙ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ βληθείσα ηναγκάσθη να συμπτυχθή.

ΙΙ.    Την 5-7-44 και περί ώραν 17 μικρά δύναμις Γερμανών εισήλθε στο χωριό ΑΓΟΡΙΑΝΗ και επυρπόλησε 4 σπίτια, Τμήμα του Ι/54 Τάγματος συνεπλάκη με αποτέλεσμα ένα νεκρό Γερμανό και ένα τραυματία, δικές μας μηδέν.-

ΙΙΙ.  Την νύκτα 7ης προς 8ην/7-44 έλαβε χώραν η ενέργεια κατά ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑΣ από τμήματα του Ι/54 Τάγματος και 3/7 Συν/τος Ιππικού καθώς και του 52ου Συν/τος.Ως γνωστόν η επιχείρησις επροδόθη (ως η σχετική έκθεσις που στάλθηκε στις 3-7-44).
Γιατί δεν έγινε όπως είχε μελετηθή. Αποτελέσματα της άνω επιχειρήσεως.
Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες λόγω του σκότους. Κατεστράφη η σιδηρ. γραμμή σε 10 διάφορα σημεία από Σ.ΔΟΜΟΚΟΥ μέχρι Σ.ΔΟΞΑΡΑ και η άλλη μεταξύ ΔΕΜΕΡΛΗ – ΠΡΟΕΡΙΑΣ. Επίσης κατεστράφη η σιδηρ. γραμμή σε έκταση 100 μέτρων μεταξύ ΠΡΟΕΡΙΑΣ – ΒΑΛΕΣΣΙΩΤΕΣ και διεκόπη η τηλεφωνική επικονωνία.
Απώλειες δικές μας 2 νεκροί και δυο ελαφρά τραυματίες.

  1. Tην νύκτα 8ης προς 9ην/7/44 Τμήμα του 54ου Συντάγματος επετέθηκε αιφνηδιαστηκά στα ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ και προσέβαλε εχθρικήν δύναμιν Γερμανοτσολιάδων από 125 άνδρες (σχέδιο επιχείρησις ως η σταλείσα έκθεση υπ`αριθμ. Ε.Π. 1939/3-8-44).

Αποτελέσματα συμπλοκής:
Απώλειες εχθρού 75 νεκροί Γερμανοί και 35 – 40 Ράλλιδες. Αχρηστεύθηκαν 5 πυροβόλα και κάικαν 12 αυτοκίνητα. Επίσης την ίδια νύκτα δύναμη Γερμανών που στάλθηκε από το ΒΟΛΟ προς ΛΕΧΩΝΙΑ για ενίσχυση από φάλαγγα με 8 αυτοκίνητα, γεμάτα Γερμανούς και ένα Τάγκς προσέκρουσαν στο πεδίο ναρκών και στην ενέδρα του τμήματος μεταξύ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΑΓΡΙΑΣ με αποτέλεσμα: Ανετινάχθηκαν και κατεστράφηκαν το Τάγκς και τα δύο αυτοκίνητα και οι Γερμανοί είχαν 40 νεκρούς και τραυματίες. Επίσης καταστράφηκε και κάικε αρκετή ποσότητα πυρομαχικών και όπλων από τις ανατινάξεις των οικημάτων. Απώλειες δικές μας 5 τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο σοβαρά.

  1. Την 10-7-44 ένα αντιτορπιλικό, μια τορπιλάκατος και δύο υδροπλάνα με βαρύ και ελαφρό οπλισμό επιχείρησαν να προσβάλουν τη βάση ΚΑΜΑΡΙ – ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ. Χτυπήθηκαν τα πολεμικά πλοία από τα επάκτια Α/Α πυροβόλα των 47 χιλ. του Ι /6 Ουλαμού της XVI Μοίρας με αποτέλεσμα ν`ανοιχθούν στο Πέλαγος και να ματαιωθούν τα σχέδια του εχθρού.

Απώλειες του εχθρού άγνωστες (4 βλήματα χτύπησαν το αντιτορπιλικόν στην πρώρα) ως η σχετική έκθεση υπαριθμ. Ε.Π. 1937/3-8-44.
Δικές μας απώλειες 3 τραυματίες του Ουλαμού, 5 του 54<sup>ου</sup> Συντάγματος και 2 πολίτες όλοι σχεδόν ελαφρά.
<ol>
<li>Την νύκτα της 16-7-44 τμήματα του Ι /54 Τάγματος σε νυκτερινή τους επίθεση κατέλαβον τη ΣΤΥΛΙΔΑ, κατέλαβον όλα τα οχυρά και τα εξουδετέρωσαν, κατέστρεψαν και ανετίναξαν το σιδηρ. σταθμό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και κάψαν τα μεταφορικά μέσα του εχθρού (αυτοκίνητα, βαγόνια κλπ). Απώλειες εχθρού 6 Γερμανοί και ανάμεσα σ
αυτούς ο Διοικητής και ο υποδιοικητής της φρουράς. Αιχμάλωτοι ένας Γερμανός και 65 Ιταλοί Φασίστες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 4 τραυματίες.

Λάφυρα 2 ατομικοί όλμοι, 3 οπλ/λα, 2 υποπολ/λα, 50 τυφέκια, 5 πιστόλια, 250 χειροβομβίδες και 8000 φυσίγγια Ιταλικά.
Στην παραλία κατεστράφησαν ο Γερανός, η αποθήκη εφοδιασμού βενζίνης, το Υδραγωγείον, μέρος οικήματος του σταθμού καθώς και 5 βαγόνια.

VII. Στις 12-7-44 ενέδρα δυνάμεως Διμοιρίας του ΙΙΙ / 52 Τάγματος επί της αμαξιτής ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΖΗΛΕΥΤΟΥ εκτύπησεν Γερμανικόν αυτοκίνητον. Απώλειες εχθρού 10 νεκροί. Δικές μας δύο ελαφρά τραυματίες.Το αυτοκίνητον κάηκε μόλις μπήκε στο ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ.

VIII.Στις 19-7-44 Τμήμα Μηχανικού του αποσπάσματος Α.Θ.Ο. κατέστρεψε τη σιδηρ. Γραμμή ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΔΕΜΕΡΛΗ σε μήκος 800 μέτρων. Η συγκοινωνία διεκόπη.

ΙΧ.  Στις 20-7-44 Τμήμα Ι /54 Τάγματος δυνάμεως Διμοιρίας επετέθη εναντίον αυτοκινήτου παρά το χωρίον ΚΑΡΑ – ΕΜΕΡΤΖΙ. Λόγω παρατολμίας αξιωματικού που επεχείρησεν να αιχμαλωτίση το αυτοκίνητον απέτυχεν να το αιφνηδιάση.

Απώλειες εχθρού 4 νεκροί 2 τραυματίαι. Δικές μας 6 νεκροί και 2 τραυματίαι.

Χ.   Στις 20-7-44 στον ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΌΛΠΟ μια καταδίωξη του Ε.Λ.Α.Ν. του αποσπάσματος Α.Θ.Ο. επετέθηκαν κατά δύο Γερμανικών καταδιώξεων. Η μια ετράπη εις φυγήν, η δευτέρα ηναγκάσθη να δεχθή μάχην που βάσταξε δυο ώρες. Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθή μια Γερμανική καταδίωξη από το Ε.Λ.Α.Ν. με τέσσερες Γερμανούς νεκρούς και 8 Ελληνες αιχμαλώτους.
Δικές μας απώλειες ένας νεκρός (Ιταλός) 8 τραυματίες.
Λάφυρα 2 βαρειά πολυβόλα, 4000 σφαίρες, 15 χειροβομβίδες.

ΧΙ.  Την 21 και 22/7/44 τμήματα του Ι /54 Τάγματός ενέργησαν στο συνοικισμό ΛΑΜΙΑΣ προς εξουδετέρωσιν της φρουράς και πυρπόλησιν των ευρισκομένων εκεί 500 βαρελιών πετρελαίου. Λόγω του ότι οι Γερμανοί ήσαν σε συναγερμό λόγω βομβαρδισμού των από τη Συμμαχική αεροπορία, δεν επετεύχθη ο αιφνηδιασμός.
Απώλειες εχθρού κατά εξηκριβωμένες πληροφορίες 3 νεκροί και 2 τραυματίες.
Απώλειες δικές μας 1 νεκρός και 1 τραυματίας.

ΧΙΙ. Στις 21-7-44 τμήμα δυνάμεως του Ι /54 Τάγματος εγκατέστησεν ενέδραν εις τα υψώματα ΑΓΧΙΑΛΟΥ επί τη δημοσίας ΒΟΛΟΥ – ΑΛΜΥΡΟΥ. Γερμανικόν αυτοκίνητον γεμάτο στρατό όταν έφθασε κοντά στην ενέδρα εβλήθη αιφνηδιαστικά από μικρή απόσταση. Οι επιβαίνοντες Γερμανοί το εγκατέλειψαν και ετράπησαν εις φυγήν ως τη θάλασσαν πόλλοι από αυτούς εφθονεύθησαν. Μετά δύο ώρες από το κτύπημα του αυτοκινήτου έφθασε στον τόπο της συμπλοκής Γερμανική φάλαγγα από 25 αυτοκίνητα από ΒΟΛΟ. Δύναμη Γερμανών περί τους 500 άνδρες. Επικολούθησε μάχη περί τις δυο ώρες (ως η σχετική έκθεση Ε.Π. 2002).
Απώλειες εχθρού 30 νεκροί και 30 τραυματίες, 2 αιχμάλωτοι. Δικές μας 3 νεκροί και 1 ελαφρά τραυματίας.
Λάφυρα 1 αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση, ένα αυτόματο, τρία ατομικά όπλα, 4 ζεύγη αρβυλών, 560 φυσίγγια, 860 εκατομ. δραχμών.

ΧΙΙΙ.Στις 22-7-44 Τμήματα του 54ου Συντάγματος ευρισκόμενα στην περιοχή ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ στη μάχη σοδειάς, συνεπλάκησαν μετά Γερμανών εις ΨΥΧΙΚΟΝ ΛΑΡΙΣΣΑΣ. Τα τμήματα του 54ου Συν/τος ενισχύθηκαν με Ουλαμό Ιππικού. Η μάχη βάσταξε δυο ώρες. Απώλειες του εχθρού 10 νεκροί, 6 τραυματίες και 17 αιχμάλωτοι. Δικές μας καμμία. Λάφυρα ένας ομαδικός όλμος, ένα μυδραλιοβόλο, δυο τυφέκια, 10 κιβώτια βλήματα όλμου και φυσίγγια μυδραλλιοβόλου.

ΧIV.Στις 23-7-44 εγένετο σαμποτάζ από ομάδα κρούσης του Συντάγματος επί της σιδηρ. γραμμής Νοτίως ΣΤΥΡΦΑΚΑ. Κατεστράφησαν δυο βαγόνια και διεκόπη η συγκοινωνία επί τρίωρον.

ΧV. Στις 23-7-44 Γερμανικό αυτοκίνητο κινήθηκε από ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ προς ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ για πλιάτσικο. Η υποδειγματική ομάς ΕΠΟΝ του 54ου Συν/τος το κτύπησε προ του χωρίου και το κατέστρεψε. Συνελήφθη ένας αιχμάλωτος, σκοτώθηκε ένας άλλος και τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι. Αμέσως μετά το κτύπημα του Γερμανικού αυτοκινήτου έφθασε Γερμανική δύναμη σε ενίσχυση 90 ανδρών με τρεις ομαδικούς όλμους, 8 μοτοσυκλέττες και 7 αυτοκίνητα. Τμήματα του ΙΙΙ /54 Τάγματος και της 2ας Ίλης Ιππικού συνεπλάκησαν με την παραπάνω δύναμιν έξω απ` το χωριό ΜΕΣΟΧΩΡΙ η μάχη βάσταξε τρεις ώρες. Κατά τη διάρκεια της μάχης οι Γερμανοί έφεραν και άλλη ενίσχυση από ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ αποτέλεσμα της μάχης ήταν να συμπτυχθούν οι Γερμανοί με πολλές απώλειες. Δικές μας ένας αντάρτης τραυματίας και ένας νεκρός του Εφ.ΕΛΑΣ.

ΧVI.Την νύκτα της 23-7-44 δύναμη Διμοιρίας Πεζικού του ΙΙΙ /52 Τάγματος και τμήμα Μηχανικού εγκατέστησεν ενέδραν στον αμαξόδρομον ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΖΗΛΕΥΤΟΝ και τοποθέτησεν 5 νάρκες μπροστά στην ενέδραν μέσα στον δρόμο. Στις 6.40 της 24ης/7/44 πέρασε η φάλαγγα από 5 αυτοκίνητα με Γερμανούς το ένα απ`αυτά ήταν αλυσσοφόρο και ρυμουλκούσε πυροβόλο. Προσέκρουσε στις νάρκες και ανετινάχθηκαν. Επικολούθησε μικροσυμπλοκή. Απώλειες εχθρού 1 αλυσσοφόρο αυτοκίνητο, 1 πυροβόλο και τρεις νεκροί.Δικές μας καμμιά.

XVII.Την 24/7/44 Γερμανική δύναμη από 120 άνδρες με αυτοκίνητα κινήθηκε επιθετικά από ΧΑΛΚΗ προς ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙ. Τμήματα του ΙΙΙ /54 Τάγματος και της 2ας Ίλης του 3/7 Ιππικού και μια διμοιρία Εφ.ΕΛΑΣ τους κτύπησε στο χωριό ΜΕΣΟΧΩΡΙ. Η μάχη βάσταξε 5 ώρες.Τα τμήματά μας έκαναν επίθεση και με έφοδο ανάγκασαν τους Γερμανούς να τραπούν εις φυγήν και να εγκαταλείψουν πολλά πλιάτσικα.Άφισαν στο πεδίον της μάχης πολλά πυρομαχικά και χειροβομβίδες. Η καταδίωξη των Γερμανών συνεχίστηκε μέχρι τη βάση τους ΧΑΛΚΗ. Απώλειες εχθρού πολλοί νεκροί και τραυματίες ανάμεσα σ`αυτούς και ένας Ταγματάρχης επί κεφαλής της φάλαγγος.
Καταστράφηκε τελείως ένα αυτοκίνητο.Δικές μας απώλειες καμμιά.

XVIII.Στις 25 και 26/7/44 ο Λόχος Μηχανικού ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΥ έκανε σαμποτάζ στο 238 χιλμ.Κατεστράφησαν 15 βαγόνια γεμάτα πολεμικό υλικό και 1000 όπλα Ιταλικά. Η γαλαρία σε πολλά σημεία έπαθε μεγάλες ρωγμές και διαρήξεις. Απώλειες 1 Έλληνας μηχνοδηγός νεκρός και δυο τραυματίες.

ΧΙΧ. Την 27/7/44 τμήματα του ΙΙΙ /54 Τάγματος και Ιππικού του συγκροτήματος Κάμπου ΛΑΡΙΣΣΑΣ επετέθηκαν κατά Γερμανών στα υψώματα ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ (ΣΟΥΦΛΑΡ) που ήταν εγκατεστημένοι αμυντικά. Η μάχη κράτησε 4 ώρες δεν εξακριβώθηκαν απώλειες του εχθρού. Δικές μας ένας ελαφρά τραυματίας.

ΧΧ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ως τον προηγούμενον μήνα. Ενίσχυσις των τμημάτων Ταξιαρχίας διά όλμων και βαρέων πολυβόλων.

ΧΧΙ.ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιχείρησις κατά ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ως η 7469/1-8-44 αναφορά μας.
Επιχείρησις κατά ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ως η Ε.Π. 1939/2-8-44 αναφορά μας.
Επιχείρησις Ι /6 Ουλαμού Πυροβολικού 54ου Συντάγματος ως η Ε.Π. 1937/2-8-44 αναφορά μας.
Επιχείρησις Υψ.ΑΓΧΙΑΛΟΥ Ι /54 Τάγματος ως η Ε.Π. 2002/2-8-44 αναφορά μας.
Γενικώς τα τμήματα επέδειξαν κατά τον μήνα ΙΟΥΛΙΟΝ επιθετικόν πνεύμα και ορμητικότητα.
Το 54ον Σύνταγμα και Ι /54 Τάγμα επέδειξαν εξαιρετικόν επιθετικόν πνεύμα με λίαν ικανοποητικά αποτελέσματα εις λάφυρα και αιχμαλώτους παρά την δυσαναλογίαν των μέσων και των πολλαπλών αποστολών.
Η οργάνωση υπό των Διοικήσεων των επιχειρήσεων και η εκτέλεσις των υπήρξε γενικώς πολύ καλή.

ΧΧΙΙ.Απώλειαι ημετέρων 16 νεκροί, 35 τραυματίαι.

ΧΧΙΙΙ.Αιχμάλωτοι 21 Γερμανοί, 65 Ιταλοί και 8 Έλληνες.

ΧΧΙV.Λάφυρα 1 ομαδικός όλμος με 10 κιβώτια βλήματα, 2 ατομικοί όλμοι, 3 οπλ/λα, 2 βαρειά πολυβόλα, 1 μοτοσυκλλέττα, 1 μυδραλλιοβόλο, δυο υπολ/λα, 56 τυφέκια, 5 πιστόλια, 265 χειροβομβίδες, 12560 φυσίγγια, μία Γερμανική καταδίωξη, ένα αυτοκίνητο, 4 ζεύγη άρβυλα, 860 εκατομ. δραχμές, πολλά πυρομαχικά και χειροβομβίδες καθώς και άλλα υλικά από τη μάχη ΜΕΣΟΧΩΡΙ της 24/7/44 και πυρομαχικά μυδραλλιοβόλου από τη μάχη του ΖΑΠΕΙΟΥ τις 22/7/44.

ΧΧV.Καταστροφαί. Ανετινάχθησαν 2 αμαξοστοιχίαι, κατεστράφη σιδηρ. γραμμή Σ.Ε.Κ. μεταξύ σταθμού ΔΟΜΟΚΟΥ – σταθμού ΔΟΞΑΡΑ.

Κατεστράφη η σιδηρ. γραμμή 100 μέτρων ΔΕΜΕΡΛΗ – ΠΡΟΕΡΝΑΣ.
Κατεστράφη η σιδηρ. γραμμή 800 μέτρων ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΕΜΕΡΛΗ.
Κατεστράφησαν αι Λιμενικές εγκαταστάσεις της ΣΤΥΛΙΔΑΣ καθώς και τα μεταφορικά μέσα του σταθμού της.
Κατεστράφησαν 14 βαγόνια γεμάτο με πολεμικό υλικό, πυρομαχικά, 1000 Ιταλικά τυφέκια κλπ.Κατεστράφησαν ακόμα 7 βαγόνια καθώς 6 πυροβόλα, 16 αυτοκίνητα, 1 αλυσσοφόρο, 1 τάγκς. Εβλάβη και το αντιτορπιλικό από βολάς του επακτίου πυροβολίου μας.

Σ.Δ. XVI Ταξιαρχίας τη 18-8-44
Η
XVI Ταξιαρχία
Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements