Συμπεριφορά Αμερικανών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΚΠ/6 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. ΙΙ                                   ΙΙΙ Μεραρχίαν

ΑΡΙΘ. Α.Π. 82                                                    Πελ/σου

Εχω την τιμήν, κατόπιν της Α.Π. 854/5.VIII.44 Διαταγής Γ.Σ. να παρακαλέσω όπως εντός δυο ημερών από λήψεως παρούσης αναφέρετε: Πόσοι Αμερικανοί Συμμαχικής Αποστολής ευρίσκονται εις την περιοχήν σας και πόσα τυχόν τμήματα Κουμάντος.Πόσοι τούτων είναι Ελληνο-αμερικανοί. Ποία η έναντι του πληθυσμού και των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ διαγωγή και συμπεριφορά των. Τι είδος προπαγάνδας εξασκούσι.Εκτός των ανωτέρω κάθε νέαν άφιξιν Αμερικανών κλπ. εις την περιοχήν σας ν’ αναφέρετε αμέσως.-

Σ.Δ. 6.VIII.44

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Διά την ακρίβειαν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:                                                        Το ΙΙ Γραφείον
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α.)                                                (Υπογραφή)

Ακριβές αντίγραφον

Advertisements