Τρόπος διενέργειας προανακρίσεων, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/5 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
Δ/ΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Αριθ. 10837                               ΔΙΑΤΑΓΗ

Την τελευταία περίοδο διαπιστώνουμε ότι πολλές μονάδες μας δεν έχουν συμμορφωθή με προηγούμενες εντολές και οδηγίες μας σχετικά με τη διεξαγωγή ανακρίσεων και γιαυτό επανερχόμαστε ελπίζοντας ότι στο εξής δεν θα παρατηρηθή καμιά ανωμαλία και σύγχυση.
Ι.      Από καιρό ζητήσαμε από τα Συν/τα, Τάγματα και Λόχους να μας στείλουν τα ονοματεπώνυμα των υπηρετούντων σ
αυτά συναγ. που έχουν τα προσόντα προανακριτικού οργάνου (δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, φοιτητές νομικής). Λίγες ήσαν οι μονάδες που συμμορφώθηκαν. Επειδή το ζήτημα αυτό είναι από τα σοβαρότερα της δικαστικής μας υπηρεσίας γι`αυτό όλες οι μονάδες – και κείνες που συμμορφώθηκαν με την προηγούμενη – να μας στείλουν το ταχύτερο τα ονοματεπώνυμα των συναγ. που έχουν τα προσόντα για να διορισθούνε προανακριτές. Επί πλέον δε να μας στείλουν τα στοιχεία προυπηρεσίας τους.
ΙΙ.    Σε κάθε μονάδα για το χειρισμό των ποινικών υποθέσεων υπεύθυνος είναι ο προανακριτής. Από αυτόν, που βρίσκεται πιο κοντά στο τόπο του αδικήματος, και που πολλές φορές έχει άμεση αντίληψη, εξαρτάται να πάρη η υπόθεση το γρήγορο και κανονικό δρόμο της. Μόλις λάβει γνώση ενός αδικήματος θα φροντίση για τη συλλογή των αποδείξεων από πρόσωπα που έχουν ίδια αντίληψη. Η κατάθεση δε του μάρτυρα να μην είναι απλή περιγραφή του περιστατικού αλλά αποδειχτική δηλαδή να έχει όλα τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται ο μάρτυρας, ο προανακριτής πρέπει να επιμένη με σχολαστικότητα στις λεπτομέρειες της ουσίας. Πολλές φορές οι μάρτυρες και κατηγορούμενοι προκειμένου να καταθέσουν μιλάνε πρώτα και επί πολύ για τον εαυτό τους και κατόπιν ασχολούνται με την υπόθεση για την οποία εξετάζονται. Βρίσκονται δε προανακριτές που κάθονται και γράφουν όλες αυτές τις ανώφελες λεπτομέρειες ενώ λίγα λόγια γράφονται για την ουσία της υπόθεσης.Ο προανακριτής δεν είναι ανάγκη να γράφει όλα αυτά που δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση, ωρισμένα στοιχεία απαραίτητα για κάθε κατάθεση πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε.Αυτά δεν είναι απλοί τύποι, αλλά θεωρούνται σαν εγγυήσεις για την απονομή καλής δικαιοσύνης. Τα στοιχεία ταυτότητος (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλικία, τόπος γεννήσεως, κατοικία, θρήσκευμα, συγγένεια με τον κατηγορούμενο) όρκιση μαρτύρων, χρονολογία και υπογραφή από τον εξετάζοντα και καταθέτοντα, επίσης χρόνος και τόπος τέλεσης του αδικήματος. Είναι στοιχεία που οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κατάθεση.Επίσης σε κάθε κατάθεση να γράφεται ότι διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε από τον εξετασθέντα, γιατί πολλές φορές παρουσιάστηκαν στο Στρατοδικείο μάρτυρες και κατηγορούμενοι που δηλώσανε ότι υπέγραψαν την προανάκριση χωρίς να τους διαβαστή η κατάθεση. Επίσης να γράφεται το ονοματεπώνυμο του προανακριτή.
ΙΙΙ.   Όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις ο προανακριτής προβαίνει σε κατάσχεση πειστηρίων, έρευνα στο σπήτι, αυτοψία, παραγγέλει πραγματογνωμοσύνη, διατάσσει τη βιαία προσαγωγή μαρτύρων και σύλληψη κατηγορούμενων. Στην περίπτωση της σύλληψης πρέπει να ενεργή ο προανακριτής με περίσκεψη και όταν πρόκειται για σοβαρό αδίκημα.Τονίζομε ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό γιατί μια σύλληψη που γίνεται βιαστικά και απρόσεχτα έχει πολλές συνέπειες από κάθε πλευρά.Για κάθε κατάσχεση πειστηρίων, έρευνα στο σπίτι, αυτοψία, θα γίνωνται εκθέσεις και θα υπογράφονται από δυο μάρτυρες.

Προκειμένου να απολογηθή ο κατηγορούμενος θα τους λέμε τα στοιχεία της κατηγορίας, προ παντός εκείνα που βγαίνουν απ`τη διασταύρωση των καταθέσεων των μαρτύρων. Επί του σημείου αυτού τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο τρόπος και η μέθοδος της ανάκρισης του κατηγορουμένου πρέπει νάναι κατά πάντα ανθρώπινη και πολιτισμένη. Το ξυλοκόπημα, βασανιστήρια σωματική και ψυχολογική βία ανήκουν σαν μέσα ανάκρισης στο παρελθόν.

Πολλοί νομίζουν ότι επειδή κάνομε επανάσταση μπορεί να χωρέση βούρδουλας κ.λ.π. εφ`όσον πρόκειται να αντιμετωπίσουμε προδότες, κλέφτες, φονιάδες και άλλους εγκληματίες.Οι συναγ. αυτοί κάνουν λάθος.Το να χτυπάμε ή να βασανίζουμε τους κατηγορούμενους για να ομολογήσουν την πράξη για την οποία κατηγορούνται δείχνει την αδυναμία μας για τη συγκέντρωση στοιχείων και περιμένουμε με την ομολογία του κατηγορούμενου που θα είναι αποτέλεσμα βίας, να έχουμε την ποθουμένη απόδειξη ενώ ξέρουμε ότι τέτοια ομολογία δεν έχει καμιά αποδειχτική αξία.Όταν δε ο αυτός κατηγορούμενος εξετασθή στην ταχτική ανάκριση και ισχυριστή ότι τα όσα κατέθεσε τα κατέθεσε κάτω από τη βία, σκεφθείτε τα ζητήματα που δημιουργούνται… Τα λεγόμενα από μερικούς ότι η αντίδραση μας φυλακίζει, μας σκοτώνει μας καίει, μας ρημάζει χωρίς καμιά διαδικασία ενώ εμείς … καθόμαστε και κάνομε ανακρίσεις δικαστήρια κ.λ.π. δεν σημαίνουν ότι εμείς μπορεί να μιμηθούμε ή να συναγωνιστούμε την αντίδραση.Ημείς δεν πρέπει να πέσουμε στις μεθόδους της αντίδρασης.Εμείς αποδίδουμε δικαιοσύνη.Εμείς ήμαστε επαναστάτες του 20ου αιώνα και όχι του μεσαίωνα.Σήμερα δε που ήμαστε καθοδηγητές του Λαού πρέπει να είμαστε με τις πράξεις μας στην απονομή της δικαιοσύνης λαικοί πέρα για πέρα.Δεν είναι μικρές οι ζημιές που πάθαμε όταν κάτω από μεγάλη πίεση χάθηκαν οι αυτουργοί μεγάλων εγκλημάτων.

Σοβαρό ζήτημα σε κάθε ποινική υπόθεση είναι ο χαρακτηρισμός της πράξης.Τον χαρακτηρισμό τον κάνομε με τα στοιχεία που περιέχει η δικογραφία.Χρειάζεται όμως προσοχή στο ζήτημα αυτό γιατί από το χαρακτηρισμό εξαρτάται η αρμοδιότητα του δικαστηρίου.Γιαυτό αν βρίσκεται κανένας σαδυναμία για τον χαρακτηρισμό να στέλνη ερώτημα στη Δ/ση Δικαστικού με μια περίληψη.Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Πράξης 37 της ΠΕΕΑ, στο στρατοδικείο καθορίζονται τα εξής αδικήματα.

  1. Όλα τα πλημμελήματα και κακουργήματα που γίνονται από στρατιωτικούς (για τα πταίσματα επιβάλλεται πειθαρχική ποινή από την συνέλευση της μονάδος του κατηγορουμένου).
  2. Όλα τα αδικήματα ιδιωτών που βλάφτουν στον αγώνα την ασφάλεια και την περιουσία των αγωνιζομένων δυνάμεων (εσχάτη προδοσία, στάση, αντίσταση, κλοπή ή υπεξαίρεση ειδών του αγώνα, φθορά ειδών του στρατού, συκοφαντία, δυσφήμηση και εξύβρυση των δυνάμεων του αγώνα ή των αρχηγών του κ.λ.π.
  3. Κάθε πράξη που γίνεται με πρόθεση να βλάψη με οποιοδήποτε τρόπον τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα (σαμποτάζ).
  4. Τα αδικήματα της Πράξης 8 της ΠΕΕΑ.
  5. Κάθε πράξη συνεργασίας με τους εχθρούς του λαού ή εκμετάλλευση των εξαιρετικών συνθηκών για να κερδίση ο δράστης ηθικά, υλικά ωφελήματα με τρόπο που αντιβαίνει στο Εθνικό συμφέρον ή στα καλά ήθη.
  6. Όσα αδικήματα έγιναν με πρόθεση και βλάφτουν τη ζωή (π.χ. φόνος, αναίρεση,(λέξις δυσανάγνωστος), παιδοκτονία ή απόπειρα των αδικημάτων αυτών, θανατηφόρα τραύματα) και όσα αδικήματα προβλέπει η Στρατιωτική ποινική Νομοθεσία που ίσχυε πρίν απ`τη κατοχή όπου δεν τροποποιείται από τη πράξη 37.
  7. Τα αδικήματα α) ληστείας β) κλοπής γ) ζωοκτονίας δ) κλοπής, υπεξαίρεσης ή διαρπαγής ιδιωτικής περιουσίας που γίνεται κατά τη διάρκεια ή από αφορμή πολεμικών επιχειρήσεων ε) απόδρασης καταδίκου ή υποδίκων που είναι υπό κράτηση, περιορισμό, συντήρηση, φυλάκιση ή εκτόπιση στ) κλοπής και υπεξαίρεσης ιστορικών ή θρησκευτικών κειμηλίων ή κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων του κράτους, των εκκλησιών και μοναστηρίων, δήμων, κοινοτήτων των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή απελευθερωτικών οργανώσεων ζ) εμπρισμού δάσους και κάθε δασικό αδίκημα που προξενεί ζημία αξίας ανώτερης από δυο κυβικά μέτρα ξυλείας.
  8. Όσα άλλα αδικήματα υπάγονται με ειδικούς νόμους στα Στρατοδικεία.
  9. Όλα τα κακουργήματα και πλημμελήματα που κάνουν ιδιώτες σε συνεργασία με στρατιωτικούς.
  10. Στρατιωτικοί σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης 37 της ΠΕΕΑ είναι εκτός από τους άνδρες του ενεργού ΕΛΑΣ και οι του εφεδρικού ΕΛΑΣ εφ`όσον εκτελούν υπηρεσία και όσοι ανήκουν στην Εθνική Πολιτοφυλακή και της Επιμελητείας του Αντάρτη.

VII.  Πολλές φορές συμβαίνει να ζητάμε από τις μονάδες συμπληρωματικά στοιχεία για διάφορες καταθέσεις και χρειάζεται να κάνουμε υπομνήσεις πολλές φορές και έτσι χρονίζει η υπόθεσις σε βάρος της ένοιας της δικαιοσύνης, κατηγορουμένων και υπηρεσίας.Η ταχτική αυτή που δείχνει αμέλεια πρέπει να λείψη.Ο προανακριτής κάθε ομάδος είναι υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή.

VΙΙΙ. Στις 25 κάθε μήνα όλοι οι προανακριτές να κάνουν μηνιάτικη έκθεση κίνησης της υπηρεσίας τους.Η έκθεσης αυτή θα στέλλεται στη Δ/σιν Δικαστικού και θα έχει πλήρη εικόνα των υποθέσεων αν ενεργήθηκαν, σε πιο στάδιο, βρήσκονται εάν κρατείται ο κατηγορούμενοπς και γενικά κάθε τι που θα μας ενδιαφέρει.

Σ.Δ. 5-8-44

Η ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Διά την ακρίβειαν                 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/σις Δικαστικού                           Συν/ρχης ιππικού
(Τ.Σ.Υ.)                              ΤΑΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

Παραλήπται
Όλες αι μονάδες

Advertisements