Αφιξη Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής, ΕΛΑΣ/ΓΣ/28 Ιουλ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 6712

Διαταγή

Μετά χαράς αγγέλομεν άφιξιν πολυμελούς Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής παρά τω Στρατηγείω Ε.Λ.Α.Σ.
Στοπ. Επ’ ευκαιρία συνιστώμεν αποφυγήν διακρίσεων μεταξύ Συμμάχων Στοπ. Επίδειξιν εκτιμήσεως και αβρότητος απέναντι Αγγλοαμερικανών και Ρώσων υπολογιζομένων εξ ίσου Συμμάχων Στοπ. Άπαντες αντάρται και Αξιωματικοί πρέπει αποδίδουν προσηκόντως χαιρετισμόν εις άπαντας Συμμάχους συνδέσμους Αξιωματικούς Στοπ.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 28.7.1944
Κ.Δ.
Ο Επιτελάρχης
Ν.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – Συν/ρχης
                                                                       (Τ.Σ.)

Παραλήπται
I, VIII, XIII Μεραρχίαι
V Τξιαρχία – 3/7 Σ. Ιπ.
Σχολή Αξιωματικών
Κλιμ. Γ.Σ. Πελοποννήσου
Ομάς Μ.Μακεδονίας
ΙΧ και Χ Μεραρχίαι

Ακριβές αντίγραφον

Advertisements