Εγκριση εκτέλεσης σαμποτάζ Γοργοπόταμου, 19 Ιουλ 1944


Κρυπτογραφικώς
Γραφ. ΙΙΙ                                                                                    19.7.44
Αριθ. Ε.Π.Ε. 482                                                                       Ωρα 1000
ΑΠΟ     ΡΑ
ΠΡΟΣ   ΘΚ

Επί Ε Π Ε 692 αναφοράς σας  ΣΤΟΡ.
Κατόπιν Ε Π Ε 1225 Γενικού ΣΤΟΡ.Εγρίνεται εκτέλεσις σαμποτάζ μεταξύ Κουρνόβου – Γοργοποτάμου μόνον ΣΤΟΡ.
Συμμετοχή τμημάτων σας απαραίτητος και προς λαφυραγώγησιν πολεμικού υλικού και άλλων ειδών ΣΤΟΡ.

Ρ Α
Υπογραφή

Advertisements