Οδηγίες εορτασμού επετείου Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος, ΕΔΕΣ/18 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝ. ΟΜΑΔ. ΕΛΛ. ΑΝΤΑΡΤΩΝ                             Ε.Δ.Ε.Σ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ                                            VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                           Αριθ.Πρωτ.4939                                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιών συνημμένως την υπ’ αριθ. 1 ε.ε Εγκ. Διαταγήν Γενικής Δ/σεως Πολιτικών Υποθέσεων Γενικού Αρχηγείου «Περί τρόπου εορτασμού της Βας επετείου του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος» εντέλλομαι όπως ο εορτασμός λάβη παλλαϊκόν χαρακτήρα διά της συμμετοχής τους σε ενόπλου και αόπλου λαού εις τον πανηγυρισμόν της ιστορικής ταύτης επετείου. Προς τούτο αι Διοικήσεις των Συνταγμάτων και Ανεξαρτήτων Μονάδων, των Ταγμάτων και Λόχων να καταρτήσουν πρόγραμμα προπαρασκευής και εκτελέσεως εορτασμού προσδίδοντες πανηγυρικόν χαρακτήρα εις την Εθνικήν επετειον. Οι κατά τόπους διαφωτισταί να καθοδηγήσουν τας επιτροπάς Εθνικού αγώνα και τοιούτος ΕΔΕΣ διά τον εορτασμόν επιλαμβανόμενης της ευκαιρίας όπως εξιστορήσουν τον Εθνικόν αγώνα και εξάρουν την σημασία της επετείου διά των Ελληνικών Λαών.

Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν παρούσης εν καιρώ.
Σ.Δ τη 18 Ιουλίου 1944
Παραλήπται                                                                                                Ο
10ον-15ον, 34ον Συντάγματα                                      ΜΕΡΑΡΧΟΣ
VΙΙΙ Ανεξ.Τάγμα                                                                                Τ.Σ.Υ
Ανεξάρτητον Τάγμα Μαυροσκότη                        Κωνσταντινίδης Αποστ.
Λόχος Διοικήσεως Στρατηγείου                                  Συν/χης Πεζικού
Άπαντες Διαφωτισταί
Παρ’ ημίν υπεύθ.διαφωτ.Αγγέλην
Επιθ/την Παπαθανασίου Αθαν.
Επόπτην ……… Γεώργ.
Κοινοποίησις
Παρ’ ημίν Επιμελητείαν
(υ.τ.α) Γενικόν Αρχηγείον (Γεν.Δ/σις Πολιτ.Υποθέσεων)
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΕΝ.Δ/ΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Ι ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ
………………………………………………..

Την 23ην Ιουλίου 1942 ο Αρχηγός μας Ναπολέων Ζέρβας ξεκίνησε με λίγους πιστούς για το άνοιγμα του Εθνικού ανταρτικού αγώνα. Ο δρόμος του ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Είχε παλέψη με ξένους και ντόπιους εχθρούς. Είχε να παλέψη με ψεύτες και συκοφάντες με συμφεροντολόγους και σκεπτικιστές, με κάθε είδους αντίδραση. Η βαθιά όμως πίστης του Αρχηγού στην ορθότητα του αγώνα η ακατάβλητη δύναμις του και η άδολη λαϊκή ψυχή και η εμπιστοσύνη που βρισκόνταν δίπλα του, νίκησαν όλα τα εμπόδια και έφεραν στην δημιουργία ενός μεγάλου Εθνικού Ανταρτικού Στρατού, που σήμερα κρατεί επάξια στα χέρια του τα δίκαια του Έθνους και της φυλής και αποτελεί την καλύτερη εγγύησιν για τα δικαιώματα και τας ελευθερίας του λαού. Τι θα ήταν σήμερα στην Ελλάδα και γύρω από την Ελλάδα χωρίς τον Ζέρβα και τον Εθνικόν Στρατό που εδημιούργησε, μόνο στραβή και κακόπιστη μπορεί να μην το βλέπουν.Ο Κατακτητής θα είχε περάσει ταπεινωτικά την αλυσίδα της σκλαβιάς γύρω από τον λαιμό του λαού και θα είχε αμαυρώσει την περίλαμπρη Ελληνική δόξα του Αλβανικού. Η ύαινα του αναρχισμού μετά κοράκια του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θα είχεν κατασπαράξει και την τελευταίαν σάρκα της μισοπεθαμένης Ελλάδος. Οι Βούλγαροι του σύντροφου Δημητρώφ ανενόχλητοι από τους συντρόφους του Άρη Βελουχιώτη θα συμπλήρωναν το έργο του ξεκληρισμού μας. Η κάθε λογής καποιδοκάπιλοι ανενόχλητα και άφοβα θα εκτελούσαν το ανόσιο έργο τους. Κι’ έτσι η επαύριο της ειρήνης θάβρισκε τον τόπο της Ελλάδος ένα απέραντο και φρικτό νεκροταφείο χαλάσματα και θρήνο. Χάρις όμως στον Αρχηγό μας, στην Εθνική του προσπάθεια και στην Ιστορική του πραγμάτωσι τα πράγματα άλλαξαν. Η τύχη και το πεπρωμένο του Έθνους και της φυλής βρίσκονται στα χέρια του Ελληνικού Λαού. Το αίμα που χύθηκε στην Αλβανία δεν θα πάη χαμένο. Ο Λαός μας δεν θα ξαναπέση κάτω από ένα ζυγό δουλείας η οποιδήποτε δικτατορίας. Ο Λαός θα μείνη νοικοκύρης στο σπίτι του, κύριος της τύχης, των πεπρωμένων και της προόδου του. Θα του δοθούν όλα τα μέσα για να επουλώση τις πληγές του και να βελτιώση την ζωήν του. Οι σύμμαχοι όλοι αναγνωρίζοντας την μεγάλην εξακολουθητική συμβολή μας στο Συμμαχικό Αγώνα και εκτιμώντας τις θυσίες μας θα ικανοποιήσουν τις δίκαιες αξιώσεις μας. Και όλα αυτά χάρις στην Εθνική προσπάθεια και πραγμάτωσι του Αρχηγού μας και των συντρόφων του. Αξίζει λοιπόν και επιβάλλεται η 23η Ιουλίου να γιορταστή σαν Εθνική γιορτή γιατί στ’ αλήθεια είναι τέτοια, αφού την ημέρα αυτή εμπήκε στερεά το θεμέλιο της σωτηρίας της Ελλάδας και της ασφαλίσεως της ζωής, της περιουσίας και της ελευθερίας του έλληνα πολίτη. Η γιορτή αυτή θα γίνη κυρίως στην υπό την Διοίκησι μας Ελεύθερη Ελλάδα, όπου πρέπει να πάρη ολόκληρο τον πανηγυρικό τόνο που της αρμόζει. Από την έδρα Διοικήσεως του Γενικού Αρχηγείου, έδρες Μεραρχιών και Στρατιωτικών μας Τμημάτων μέχρι την τελευταία Κοινότητα πρέπει να γίνουν σύντομα επιτροπές οι οποίες να καταρτίσουν το πρόγραμμα της προπαρασκευής και εκτελέσεως της γιορτής. Εγκαίρως απ’ εδώ θα λάβουν οι Στρατιωτικές Διοικήσεις, οι κατά τόπους Επιτροπές, οι Κοινότητες κ.λ.π έντυπο υλικό χρήσιμο για την γιορτή. Από κάθε Κοινότητα να έλθουν στην έδρα του Γενικού Στρατηγείου από δυο αντιπρόσωποι εκλεγόμενοι καταλλήλως. Οι αντιπρόσωποι αυτοί μπορούν να έλθουν με τις τοπικές στολές, και όσοι από τους αντιπροσώπους αυτούς είναι τετιμημένοι με παράσημο πολέμου ή Εθνικών αγώνων θα φορούν και τα παράσημά του.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στις αντιπροσωπείες αυτές δεν πρέπει να περιληφθούν πρόσωπα των οποίων η απουσία από το χωριό θα εσήμαινε την ματαίωσι ή έστω την πλημμελή εκτέλεσι της γιορτής.
Αι Διοικήσεις Στρατιωτικών Μονάδων ε.ε Αγώνος, Δ. Επιτροπαί του Ε.Δ.Ε.Σ και της ΕΔΕΕ, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, Διευθυνταί Σχολείων και άλλοι αρχαί παρακαλούνται να επιδείξουν όλο το ζήλο τους για την επιτυχία της γιορτής.
Σ.Δ.Γ.Α 10 Ιουλίου 1944
Ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων
Δ. ΜΗΡΗΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements