Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 8-9/7/1944, ΕΟΕΑ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/17 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.Α.Π 806

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω το υπ’ αριθμ. Α.Π 1100 δελτίον στρατιωτικής Καταστάσεως της 8-9 Ιουλίου 1944 προς γνώσιν.-
Σ.Δ. τη 17 Ιουλίου 1944
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ
10-15-26 Συν-τα Τ.Σ.Υ
VIII Ανεξ.Τάγμα
Ανεξ.Τάγμα Μαυροσκότη
Λόχος Στρατηγείου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦ.ΙΙΙ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αριθμ.Πρωτ.1.100 8ης-9ης Ιουλίου 1944

Ι.- Ογδόην Ιουλίου εχθρός από 15.00 ώρ.επετέθη κατά υψωμάτων Ανατ. και Β.Α ……………, επίθεσις συνεχισθείσα μέχρι νυκτός και επαναληφθείσα πρωϊαν ενάτης απεκρούσθη και υπεστηρίχθη υπό αρκετού πυροβολικού.-
Προσπάθειαι εχθρού διεκόπησαν από 19ης ώρας υποστάντος πολλάς απωλείας. Καθ’ όλην την ημέραν ογδόης και εννάτης επιθέσεις και αντεπιθέσεις εις περιοχήν ΖΑΛΟΓΓΟΥ και ΛΟΥΡΟΥ. Αγών συνεχίζεται. Εχθρός χρησιμοποιεί συνεχώς βαρύ πυροβολικόν. Τμήματά μας κρατούν θέσεις των.-
Περιοχή ΤΕΡΡΟΒΟΥ-ΦΤΕΛΙΑΣ δράσις εχθρικού Πυροβολικού.
ΙΙ.- Γερμανοί μετέφερον σοβαράς ενισχύσεις από Δυτ.Ελλάδα προς περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ, μη ενοχληθέντες από ΕΛΑΣ εις ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ.
Ομοίως από περιοχής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ πληροφορίαι μάλλον θετικαί αναφέρουν ότι διετάχθησαν τμήματα 1ης Ορεινής κινηθώσιν από ΑΛΒΑΝΙΑΝ προς Ιωάννινα.-
ΙΙΙ.- Απώλεια από 30 Ιουνίου μέχρι σήμερον,
ΕΧΘΡΟΥ. Περί 320 νεκροί, ισάριθμοι τραυματίαι και 65 αιχμάλωτοι.
ΗΜΕΤΕΡ. Νεκροί 22, τραυματίαι 58 και 12 αγνοούμενοι.-
Σ.Δ.Γ.Α, τη 10-7-44
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements