Αδεια κίνησης συμμαχικής αποστολής, ΕΛΑΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/3 Ιουλ 1944


ΕΛΑΣ

ΙΙΙ Μεραρχία Πελ/σου                                    Σ. Δ.   3-7-44

Επιτελείον – Γραφείον ΙΙον                            ΙΙΙ Μεραρχία

Αριθμ. Α.Π. 249                                                  Πρός

Το Γ.Σ. Κλιμάκιον Πελ/σου

Όπου

Λαμπαίνομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν υμίν εν αντιγράφω κατάστασιν Συμμαχικής Στρατιωτικής αποστολής εν Πελ/σω.

Κατάστασις

Εμφαίνουσα τα ΜΕΛΗ της εν Πελ/σω Διασυμμαχικής Αποστολής

Ταγ/ρχης             ΑΝΤΡΕΟΥΣ    (ΑΝΤΩΝΗΣ)
Λοχαγός             ΓΚΡΕΙ              (ΗΡΑΚΛΗΣ)

   , ,

ΓΚΙΜΙΣΟΝ

   , ,

ΠΙΚΕΡΙΝ

   , ,

ΝΤΑΙΒΙΣ

   , ,

ΚΟΟΥΤ

   , ,

ΡΙΤΣΕΝΤ
Υπολ/γός            ΓΙΑΝΝΗΣ
Ανθ/γός               ΕΡΡΙΚΟΣ

, ,

ΚΩΣΤΑΣ
Επιλοχίας            ΣΠΕΝΣΕΡ

, ,

ΝΤΕΜΟΛΓΟΥΙΠ
Λοχίας                ΘΟΠ

, ,

ΤΖΟΙ

, ,

ΦΟΛΚΝΑΡ

, ,

ΤΖΟΙΣΣ

, ,

ΣΠΑΙΒΕ
Στρατιώτης         ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Τα ανωτέρω Μέλη της Διασυμμαχικής Αποστολής δέον να κυκλοφορούν ελευθέρως εφ`ολοκλήρου της Πελ/σου διά την κανονικήν εκτέλεσιν της υπηρεσίας των.

27-6-44

Ο

Αρχηγός της Διασυμμαχικής Αποστολής

Τ.Σ. Υπογραφή (Ταγ. Αντώνης)

 

 

Κατάστασις

Εμφαίνουσα το βοηθητικόν προσωπικόν παρά τω Γενικώ Αρχηγείω της εν Πελ/σω Διασυμμαχικής Αποστολής.

 1. Αντάρτης            ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣ
 2.      , ,                   ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
 3.      , ,                   ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
 4.      , ,                   ΑΒΕΡΩΦ
 5.      , ,                   ΚΙΛΚΙΣ
 6.      , ,                   ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ
 7.      , ,                   ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
 8.      , ,                   ΠΑΝΟΣ
 9.      , ,                   ΑΝΔΡΕΑΣ
 10. , ,                     ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

 

Οι ανωτέρω εκτελούσιν υπηρεσίαν συνδέσμων και είναι υποχρεωμένοι να κινούνται και εις τους άλλους Σταθμούς μας, ήτοι Αχαίας, Ηλείας, Μεσσηνίας.

27-6-44

Ο

Αρχηγός της Διασυμμαχικής Αποστολής

Τ.Σ. Υπογραφή (Ταγ/ρχης Αντώνης)

 

Κατάστασις ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

 1. Ανθ/γός   ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2.    , ,        ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3.    , ,        ΣΟΥΛΕΛΕΣ

Οι ανωτέρω δέον να κυκλοφορούν από ΑΛΦΕΙΟΝ μέχρι ΠΑΤΡΑ (όχι) διά συλλογήν στρατιωτικών πληροφοριών.

27-6-44

Ο Αρχηγός της Διασυμμαχικής αποστολής

(Τ.Σ. Υπογραφή – Ταγ/ρχης Αντώνης)

 

Κατάστασις

Προσωπικού τροφοδοσίας και συσσιτίων

 1. Ανθ/γός   ΑΝΔΡΕΑΣ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

} Διά Ηλείαν

 1.      , ,       ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ
 2.      , ,       ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ διά

Αχαία

 

27-6-44

Ο

Αρχηγός της Διασυμμαχικής αποστολής

Τ.Σ. Υπογραφή Ταγ/ρχης Αντώνης

Advertisements