Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως από 27-30/6/1944, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/30 Ιουν 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.4197
από 27 με 3-6-44

Κοινοποιώ κατωτέρω δελτίον Στρατιωτικής καταστάσεως

Σ.Δ VΙΙΙ.Μ τη 1η Ιουλίου 1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Παραλήπται Τ.Υ.
10-15-26 Συντάγματα Κωνσταντινίδης Απ.
VIII Ανεξ.Τάγμα Αντ/ρχης
Ανεξ.Τάγμα Μαυροσκότη
Συγκρότημα Δωδώνης
Λόχος Στρατηγείου
Κοινοποίησις
Πολιτικόν Γραφείον


Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως από 27-με 30-6-44

Ι.- Την 27ην τρέχοντος μηνός ισχυραί Γερμανικαί δυνάμεις επετέθησαν κατά της ΙΧ Μεραρχίας ΣΤΟΠ. Εις την περιοχήν Ζαλόγγου Καμαρίνας. Εχθρός απεκρούσθη με σοβαρές απωλείας.-
ΙΙ.- Την πρωϊαν της 28ης τρέχοντος τμήματα Χης Μεραρχίας κατέλαβον την Παραμυθιάν.-
ΙΙΙ.- Από πρωϊας της 29ης τρέχοντος ισχυρά δύναμις Τουρκαλβανών (περί τους χιλίους) υπό Μαζάρ Ντίνο προσέβαλλε τμήματα Χης Μεραρχίας εις περιοχήν Καρβουνάρι Τσαμουργιάς. Τμήματά μας αντεπιτεθέντα έτρεψαν εις φυγήν και διεσπισαν Τουρκαλβανούς εισχωρήσαντες εις Τσαμουργιάν.-
ΙV.- Από 5.30’ π.μ 30ης τρέχοντος Γερμανική δύναμις μετά 4 πυροβόλων και όλμων προερχομένη εκ Μενίνας επετέθη κατά τμημάτων Χης Μεραρχίας εις Περιοχήν Β.Δ Παραμυθιάς (θέσις Άγιοι Θεόδωροι). Τα ημέτερα τμήματα αντεπιτεθέντα εκ των πλευρών ανέτρεψαν τας Γερμανικάς δυνάμεις και διέλυσαν ταύτας.-
Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι έν πυροβόλον των 105 με 120 βλήματα, 2 αυτοκίνητα, δύο οπλοπολυβόλα, 1 ασύρματος, 10 ημίονοι, πολλά φυσίγγια και πολλά υλικά. Απώλειαι Γερμανών περί τους 70 νεκρούς και τραυματίας. ΣΤΟΠ.
Απώλειαι ημετέρων εις νεκρός και 7 τραυματίαι. ΣΤΟΠ. Ταυτοχρόνως επίθεσις Τουρκαλβανών εκ του αριστερού πλευρού απεκρούσθη ευκόλως.-

Σ.Δ.Γ.Α τη 30-6-1944
Ο Γενικός Αρχηγός
Παραλήπται Ν.ΖΕΡΒΑΣ
Μεραρχίαι
3/40 Σύνταγμα
Τάγμα Δημητραίων
Ιον Τάγμα

Advertisements