Συνεργασία με Αλβανους Λεσκοβικίου, ΕΛΑΣ/4 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2 ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ/ΕΠ350/13 Μαί 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.Δ. τη 13η Μαΐου 1944
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙον – ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 350
Πρός
Το Πολιτικόν Υπεύθυνον Περιφερείας Λεσκοβικίου
Είς Ελευθέραν Αλβανίαν
Ελάβαμε γνώση στο από 24-4-44 γράμμα σας προς την Πολιτικήν Οργάνωση Κόνιτσας.
Στο γράμμα γράφετε ότι οι σχέσεις μας ξεπερνάνε τα εθνικά όρια του Μεταξά και του Ζώγου. Εμείς νομίζουμε ότι οι Λαοί μας έχουν κοινό εχθρό και ότι κανόνας των σχέσεων μας πρέπει ναναι ό,τι βλάφτει τον κοινό εχθρό μας και ότι, δεν βλάφτει τους λαούς μας. Μια Ελλάδα ή μια Αλβανία φασιστική θάταν πάντα κίνδυνος στην ειρήνη και την ανεξαρτησία των Λαών μας, γι’ αυτό πάντα προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να έχουμε αντάξιες των μεγάλων σκοπών μας σχέσεις.
Βλέπομε στο γράμμα σας να παραπονείσθε πως περιορίζομε το ελεύθερο εμπόδιο των θυμάτων του φασισμού, πως δεν επιτρέπομεν την είσοδο Αλβανών πατριωτών στο έδαφος μας. Γι’ αυτά έχομε να σας απαντήσουμε τα εξής:
Εμείς κατ’ αρχήν είμαστε διατεθειμένοι να εναρμονίσωμε τις σχέσεις μας τόσο στην πολιτική πλευρά όσο και στην οικονομική. Όσον αφορά για τους πρόσφυγες, τα θύματα του φασισμού και Μπαλιστών θα τα περιβάλωμε με την γνωστή σε σας συμπάθειά μας, φροντίζοντας με κάθε τρόπο να τα περιθάλπωμε και να τα ενισχύσωμε με όλα τα μέσα που διαθέτομε. Τον περασμένο μήνα στείλαμε αξιωματικό αντιπρόσωπο της Μεραρχίας μας στο Γενικό Στρατηγείο σας, για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις συναλλαγές μας, για να μη αναγκασθούμε να παίρνωμε εμπορεύματα από κάθε έμπορο που δεν μπορούμε να εξακριβώσωμε το ποιόν του.
Το αποτέλεσμα ήταν να ζητήση το δικό σας Γενικό Στρατηγείο να μη επιτρέπωμε στους εμπόρους να μπαίνουν στο έδαφός μας χωρίς την άδεια και τον έλεγχον των αρμοδίων στρατιωτικών τμημάτων για να χτυπήσουν την μαύρη αγορά, όπως ισχυρίστηκαν.
Δεν αρκέστηκε όμως σ’ αυτόν τον περιορισμόν μονάχα αλλά δεν μας επιτρέπει και να αγοράσουμε εμπορεύματα από τον τόπο σας εκτός από κείνα που ήσαν πληρωμένα και αγορασμένα κατά την συνενόηση από τους προμηθευτές μας, που είναι άνθρωποι της Οργάνωσης μας. –
Από τότε πέρασαν πάνω από δέκα πέντε μέρες και ακόμα δεν στείλαμε ούτε γι’ αυτά σχετική διαταγή στα αρμόδια τμήματα για να πάρωμε τα εμπορεύματα, που μας είναι απόλυτα απαραίτητα για τον Τύπο, Νοσοκομείο και λοιπά τμήματα.
Μας κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι παρτιζιάννοι μας κατάσχουν εμπορεύματα και δεν μας τα δίνουν, ούτε και μας πληρώνουν την αξία τους, πράγμα που δεν στέκει στο πνεύμα της συνεργασίας και της αλληλεγύης μας.
Μας κάνει εντύπωση πάλι και δεν μπορούμε να καταλάβωμε όταν μας απαγορεύετε την εξαγωγή απ’ τα χέρια του Γερμανού εμπορευμάτων για τον Ε.Λ.Α.Σ. , τα οποία για σας δεν χρειάζονται άλλα και όταν σας χρειάζονται τότε δεν αρνηθήκαμε να σας βοηθήσωμε από τις εξαγωγές μας.
Έχομε υπ’ όψιν μας ακόμα ότι ο σ. Δροσόπουλος σας πρότεινε να σας βοηθήση στη διάσπαση των Μπαλιστών και στην απόσπαση του λαού που παρασέρνουν.
Μεχρι να κλείσουμε συμφωνία με το Γενικό Στρατηγείο σας, όλα τα μικρά ζητήματα που παρουσιάζονται μπορείτε να τακτοποιήτε με την Επιτροπή Αλβανικών Συνόρων του Ε.Λ.Α.Σ. , αλλά και τα μεγάλα, γιατί και εμείς έχομε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή μας και γιατί αυτή πάντα μας ενημερώνει και καθοδηγείται από μας.
Είμαστε επίσης διατεθειμένοι να δεχθούμε κάθε Αλβανό πατριώτη εφωδιασμένο με άδεια των Ταγμάτων σας, τα οποία εμπιστευόμαστε ότι θα περιφρουρήσουν τα κοινά μας συμφέροντα. Νομίζομεν ότι είναι καλόν να χρησιμοποιήτε για τις άδειες αυτές συνθηματικούς αριθμούς.
Για όλα αυτά λοιπόν είναι ανάγκη να εκθέσετε και σείς τα παραπάνω στο Γενικό Στρατηγείο σας για να δοθούν τελικά αι λύσεις που επιβάλλονται σ’ όλα τα φλέγοντα ζητήματα.
Αι απόψεις μας είναι ξεκαθαρισμένες και γνωστές στο Στρατηγείο σας από τον αντιπρόσωπό μας, που πρίν από λίγες μέρες γύρισε από εκεί.
Επιβάλλεται να αναφερθήτε σύντομα από την πλευρά τη δική σας για να εναρμονίσωμε τις ανάγκες μας και αποφύγωμε λάθη για τα οπoία ευθυνόμαστε.
Σας χαιρετούμε επαναστατικά ‘ ‘ Θάνατος στο φασισμό – Λευτεριά στο Λαό, που είναι ο σκοπός του αγώνα των Λαών μας. –

Διά την ΙΧ Μεραρχίαν
ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Συν/ρχης Μηχ/κού
Γεν. Στρατηγείον Αλβανών ΝΙΚ. ΔΑΦΝΗΣ
Περιφερειακήν Κονίτσης. Καπετάνιος
Ε. Α. Σ. Τάκην Δοσόπουλον
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ (υ.τ.α.)
Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements