Ποινές για συμβάν Χιλιαδούς, ΕΛΑΣ/16 Ταξ./3ο ΕΓ/ΕΠΕ492/13 Μαϊ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 492
ΠΡΟΣ
Το Ι/54 Τάγμα Γούρας
——————-
Λαβών υπ’ όψιν πόρισμα ενόρκων προανακρίσεων υποβληθέν ημίν διά υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 227/22-4-44 αναφοράς υμών εξ ου προκύπτει ότι υπαίτιοι του αφνηδιασμού του Λόχου Χιλιαδούς του υφ’ υμάς Τάγματος την 12 Μαρτίου υπό 4 Γερμανών και τον φόνον του αντάρτου Γιακουμή είναι:
Ο Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδης ή Κραποτάς Στρατιωτικός Αρχηγός του Λόχου και Αριστείδης Λαμπρούλης ή Μοράβας αντιπρόσωπος ΕΑΜ του ανωτέρω Λόχου διότι ως Δ/σις Λόχου δεν διέταξαν την λήψιν των δεόντων μέτρων ασφαλείας.
Επιβάλλομεν
Τας κάτωθι κυρώσεις:
– Ο Αριστείδης Λαμπρούλης ή Μοράβας αντιπρόσωπος του ΕΑΜ του ανωτέρω Λόχου μετατίθεται εις 52ον Σύνταγμα ως απλούς στρατιώτης απαγορευομενής της αναθέσεως εις τούτον υπευθύνου τινός καθοδηγήσεως.
– Ο Κων/νου Κωνσταντινίδης ή Καραποτάς εις έτερον τμήμα ως διμοιρίτης εάν είναι Ανθ/γός. –
Η παρούσα να κοινοποιηθή εις τας Διοικήσεις Αξ/κούς και Καπεταναίους. –
Αναφέρατε το ταχύτερον εκτέλεσιν. –
Σ.Δ.Τ. τη 13-5-44
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Η
54, 52 Συν/τα XVI Ταξιαρχία Διά την ακρίβειαν
Λόχος Μηχανικού Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                     Το ΙΙΙον Γραφείον
, ,       Διαβιβάσεων                                                        Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Τ.Υ.)
, ,       Διοικήσεως
Ιον Γραφείον

Advertisements