Ίδρυτική Πράξη ΠΕΕΑ, 10 Μαρ 1944


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 Έχοντας υπ’ όψει:
– Τις υπέρτατες εθνικές ανάγκες και την επιτακτική απαίτηση του Ελληνικού Λαού για τη δημιουργία μέσα στη Χώρα ενός κεντρικού πολιτικού οργάνου που θα συντονίσει τις προσπάθειες και τον αγώνα για την Εθνική απολύτρωση και θα αναλάβει την υπεύθυνη διοίκηση των ελευθέρων και ελευθερουμένων περιοχών της Χώρας και
– Την από 15 Δεκεμβρίου 1943 πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου σε όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις, καθώς και στην κυβέρνηση Τσουδερού, για το σχηματισμό Κυβέρνησης Γενικού Εθνικού Συνασπισμού.

Συγκροτούμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, που αποτελείται προσωρινώς από τα υπογραφόμενα μέλη.
Κύριος και πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής είναι:
– Να συντονίσει και να διεξαγάγει με όλα τα μέσα και με όλες τις δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα και στο πλευρό των Συμμάχων μας τον αγώνα κατά των καταχτητών.
– Να αγωνιστεί για το διώξιμο από τη Χώρα και τη συντριβή των Γερμανών και Βουλγάρων εισβολέων, για την ολοκληρωτική Εθνική απελευθέρωση και για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητος της Χώρας.
– Να επιδιώξει την εθνική μας αποκατάσταση με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών σύμφωνα με τον Χάρτη του Ατλαντικού και τη συμφωνία της Τεχεράνης, καθώς και τη στρατηγική διαρρύθμιση των συνόρων μας.
– Να αγωνιστεί για την εξόντωση του εσωτερικού φασισμού και των ενόπλων προδοτικών σωμάτων.
Παράλληλα η Επιτροπή θ’ αναλάβει τα πιο κάτω καθήκοντα:
1. Την υπεύθυνη διοίκηση των ανταρτικών μονάδων που θα αποδεχθούν τη σύσταση της Επιτροπής με σκοπό την ενοποίηση, την αναδιοργάνωσή τους και τη συγκρότηση Ενιαίου Εθνικού Στρατού.
2. Την υπεύθυνη ανώτερη Διοίκηση των ελευθέρων περιοχών σ’ όλους τους τομείς με σεβασμό των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και το συντονισμό, έλεγχο και κατεύθυνση των οργάνων της.
3. Την εξασφάλιση των ατομικών ελευθεριών του Λαού στις ελεύθερες περιοχές, το σεβασμό της ατομικής ιδιοκτησίας, καθώς και την εξασφάλιση της θρησκευτικής συνείδησης.
4. Την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του Λαού και την περίθαλψη και προστασία των θυμάτων του πολέμου και της βίας των κατακτητών.
5. Την προπαρασκευαστική εργασία για την είσοδο της χώρας μετά την απελευθέρωση σε ομαλό πολιτικό βίο με κατεύθυνση την εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού και την καταπολέμηση κάθε προσπάθειας για λύσεις πραξικοπηματικές ή διχτατορικές και αντίθετες προς την ελεύθερη θέληση του Ελληνικού Λαού από οπουδήποτε και από οποιουσδήποτε και αν προέρχονται.
Η Επιτροπή ξεκινώντας από την αντίληψη πως, για να πραγματοποιηθούν ικανοποιητικά οι πιο πάνω εθνικοί σκοποί, επιβάλλεται να συμμετάσχουν στο έργο αυτό όλες οι εθνικές δυνάμεις, θεωρεί σαν πρωταρχικό της καθήκον να εξακολουθήσει δραστήρια τις ενέργειες για το σχηματισμό Κυβέρνησης γενικού Εθνικού Συνασπισμού.
Παράλληλα δεν θα πάψει να επιδιώκει την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών με τα μέσα που σήμερα διαθέτει και με όλους εκείνους που θα δεχτούν στο μέλλον να συμμετάσχουν στο έργο της.
Η Επιτροπή θα κατανείμει τις αρμοδιότητές της σε Γραμματείς. Επί κεφαλής των υπηρεσιών κάθε Γραμματείας θα είναι ένα μέλος της επιτροπής που θα έχει τον τίτλο του Γραμματέα.
Η σύνθεση της Επιτροπής μπορεί να αλλάζει με απόφασή της.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Επιτροπή θα εκδίδει Πράξεις και Αποφάσεις. Οι Πράξεις έχουν περιεχόμενο και ισχύν κανόνος δικαίου. Αποφασίζονται και εκδίδονται από ολόκληρη την Επιτροπή.
Οι Αποφάσεις έχουν εκτελεστικό περιεχόμενο και εκδίδονται από τον αρμόδιο Γραμματέα.
Δημοσιεύονται όλες στο Δελτίο Πράξεων και Αποφάσεων της Επιτροπής.
Οι Πράξεις ισχύουν δέκα μέρες μετά τη δημοσίευση αν η ίδια η πράξη δεν ορίζει άλλη χρονική αφετηρία για την ισχύ της.
Οι Αποφάσεις ισχύουν αμέσως με τη δημοσίευσή τους.
Η Επιτροπή πιστεύοντας πως η δύναμή της πηγάζει από το Λαό και από το Λαό αντλούνται όλες οι εξουσίες. Θα συγκαλέσει στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα Εθνικό Συμβούλιο που θ’ αποτελεστεί από αντιπροσώπους του Λαού εκλεγομένους ελεύθερα.
Όλες οι ενέργειες της Επιτροπής καθώς και η ίδια η σύστασή της θα τεθούν κάτω από την κρίση του Εθνικού Συμβουλίου που θάναι και μόνον αρμόδιο να αποφασίσει για τη σύνθεση και για τον παραπέρα τρόπο της λειτουργίας και της δράσης της. Ο τρόπος της σύγκλησης του «Εθνικού Συμβουλίου» και της εκλογής των αντιπροσώπων γι’ αυτό θα ορισθεί με ειδική Πράξη της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποφασίζει να απευθυνθεί με διάγγελμα στον Ελληνικό Λαό για να αναγγείλει τη σύστασή της και τους σκοπούς της.
Έδρα της επιτροπής ορίζεται (κενό). Η έδρα μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Επιτροπής μέσα σε ελεύθερες Ελληνικές περιοχές. Σφραγίδα της Επιτροπής θα είναι ο αναγεννώμενος φοίνικας με τη χρονολογία της σύστασής της και γύρω τον τίτλο της.
Η ορκωμοσία της Επιτροπής θα γίνει μπροστά σε αντιπροσώπους του κλήρου, του Λαού και των Ανταρτικών σωμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δίνουν τον πιο κάτω όρκο:
Ορκίζομαι ότι θα εκτελέσω πιστά τα καθήκοντά μου σαν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης έχοντας σαν γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδος μου και του Ελληνικού λαού, ότι θ΄αγωνιστώ με αυτοθυσία για την απελευθέρωση της χώρας μου από τον ζυγό των καταχτητών, ότι θα υπερασπίζω παντού και πάντοτε τις λαϊκές ελευθερίες και θα είμαι παραστάτης και οδηγός του λαού στον αγώνα για τη λευτεριά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
Οι εργασίες της Επιτροπής θα αρχίσουν αμέσως ύστερα από την ορκωμοσία.
Η Επιτροπή υπολογίζει στον πατριωτισμό και την υποστήριξη του Ελληνικού λαού για να κατορθώσει να πραγματοποιήσει το έργο που ανέλαβε.

Στην έδρα της Επιτροπής
10 Μαρτίου 1944

Τα μέλη της ΠΕΕΑ
Ευριπίδης Μπακιρτζής
Εμμανουήλ Μάντακας
Γεώργιος Σάντος
Ηλίας Τσιριμώκος
Κώστας Γαβριηλίδης

Advertisements