Μάχη της Πετροβίτσας, ΕΔΕΣ/3ΓΡ/5 Μαρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ε.Ο ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 5-3-44

Την 3ην τρέχ.μηνός και από 6ης πρωϊνής ώρας μικτή Γερμανοτουρκοαλβανική δύναμις εκ 350 Γερμανών και 86 Τουρκοαλβανών επετέθη εναντίον τμημάτων ημετέρων εις Πετροβίτσαν, Μονήν Παγανιούς και Τσουρίλαν.
Τα ημέτερα τμήματα απέκρουσαν τον εχθρόν και μετά σκληρόν αγώνα 12 ωρών απώθησαν τούτον κατορθώσαντα ν’ αποφύγωσι τον εμπρησμόν του χωρίου Πετροβίτσης και Μονής Παγανιούς. Ανερεύθησαν δε μόνον τέσσαρες οικίαι του χωρίου Πετροβίτσης.
Απώλειαι εχθρού Νεκροί Γερμανοί 5 Οθωμανοί 3.
Τραυματίαι εξακριβωθέντες Γερμανοί 10, Οθωμανοί 8.
Απώλεια ημετέρων νεκροί 2.

Εκ του Αρχηγείου Ηπείρου Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Σ
Ο
Αρχηγός Ηπείρου

Advertisements