Ορκος του ΕΛΑΣ, 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/25 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Αριθ. 1101

ΔΙΑΤΑΓΗ

Αποστέλλομεν υμίν συνημμένως αντίγραφον της υπ’ αριθμ. 4/10-6-43 Δ/γής της ΚΕ του ΕΛΑΣ περί ορκωμοσίας των ανταρτών τoυ ΕΛΑΣ επί τη βάσει του διά ταύτης κοινοποιουμένου όρκου και παρακαλούμεν όπως:
Ι) Να λάβη χώραν ορκωμοσία κατά πανηγυρικόν τρόπον όλων των ανταρτών οίτινες δεν έχουν ορκισθή.
ΙΙ) Να αναλυθή υπό των αντιπροσώπων του ΕΑΜ το τι είναι όρκος και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο ορκιζόμενος και
ΙΙΙ) Εις την ορκωμοσίαν ταύτην να κληθούν εάν είναι δυνατόν να λάβωσι μέρος αι πολιτικαί οργανώσεις και να δοθή όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα πανηγυρική χροιά.

Σ.Δ. Μεραρχίας 25-2-44
Η Διοίκησις της Μεραρχίας
Ε.Τσαμάκος – Σ. Ζαχαριάς

Παραλήπται:
Άπαντα τα τμήματα

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πρ. 4
Προς
Το Γενικό Αρχηγείο
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καθορίστηκε ο όρκος τον οποίον υποχρεούνται όλοι οι υπό τας διαταγάς σας αντάρτες.
Τα τμήματά σας στο συντομώτερο διάστημα πρέπει να δώσουν τον καθωρισμένο όρκο σε συγκεντρώσεις όπου προηγουμένως από τον πολιτικό αντιπρόσωπο του ΕΑΜ θα γίνη ανάλυση αυτού.
Η τελετή της ορκωμοσίας πρέπει να πάρη όσο είναι δυνατόν πανηγυρικόν τόνο, ανάλογο με τη σοβαρότητα της πράξης.
Η ορκωμοσία του Γενικού Αρχηγείου θα γίνει από τον πολιτικό αντιπρόσωπο του ΕΑΜ σε αυτό.
Συνημμένα σας στέλνομε τον όρκο με σχετική ανάλυση καθώς και ένα μάθημα που πρέπει να αναλυθή σ’ όλα τα Κλιμάκια, σχετικά με το ρόλο και την αποστολή του ΕΛΑΣ.
Σ.Δ. 10 του Ιούνη 1943
Για την Κ.Ε του ΕΛΑΣ

Ο Πολιτικός Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ                                         Ο Πρόεδρος

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
« Ορκίζομαι στον Ελληνικό Λαό και στη συνείδησή μου ότι θα αγωνισθώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη απελευθέρωση της Ελλάδος από τον ξενικό ζυγό. Ότι θα αγωνισθώ για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των ελευθεριών και όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για τον σκοπό αυτόν θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου οργάνων και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του εργαζόμενου ελληνικού λαού.»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΟΣ
Μια επίσημη διακήρυξη του ορκιζομένου με την οποία υπόσχεται ότι θα εχτελέσει τα καθήκοντα και τις επιταγές – οι οποίες δίδονται από τον λαό διά τον ΕΛΑΣ – που οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν για την απελευθέρωση, την πρόοδο και το καλύτερο μέλλον του ελληνικού Λαού. Η εχτέλεση όμως αυτών των καθηκόντων και επιταγών συνεπάγεται θυσίες σκληρές, τεράστιες που φθάνουν μέχρι της θυσίας και αυτής της ζωής. Ο ορκιζόμενος δίνει τον όρκο του στον ελληνικό λαό, του οποίου αποτελεί μέρος, σάρκα εκ της σαρκός του. Και λέγοντας ελληνικό λαό εννοούμε όλους τους εργαζόμενους Έλληνες, που είναι οι δημιουργοί των αγαθών της ζωής, οι πραγματικοί και αποκλειστικοί συντελεσταί του Έθνους. Ορκίζεται ταυτόχρονα και στη συνείδησή του.

Τι εννοεί μ’ αυτές τις λέξεις; Εννοεί πρώτα-πρώτα ότι ο ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να διαλέγει ελεύθερα για το άτομό του τον τρόπο της ζωής και του θανάτου του. Ότι η ζωή του έτσι όπως τη θέλει και την νοιώθει δεν έχει αξία και νόημα αν δεν πραγματοποιηθούν τα ιδανικά του, δηλαδή το σκοπό που επιδιώκει. Και ότι πιστεύει απόλυτα πως οι πράξεις που πρόκειται να ενεργήση είναι αναγκαίες, απαραίτητες για την επιτυχία των σκοπών τούτων. Γι’ αυτό και είναι αποφασισμένος ελεύθερα, αυθόρμητα και με δική του πρωτοβουλία, να θυσιάσει για την πραγματοποίηση τους και τη ζωή του η οποία αλλοιώτικα θα είναι χωρίς περιεχόμενο και χωρίς λόγο υπάρξεως.

Ποίοι είναι οι σκοποί αυτοί για τους οποίους ο μαχητής του ΕΛΑΣ αγωνίζεται προσφέροντας τη ζωή του; Πρώτα-πρώτα η αποτίναξη του ξενικού ζυγού. Είναι ανάγκη για όλους τους εργαζόμενους Έλληνες να ελευθερωθούν από τον ξενικό ζυγό. Γιατί ο ζυγός αυτός σημαίνει για τον ελληνικό λαό σκλαβιά, εξαθλίωση, πείνα, εξόντωση. Το διώξιμο λοιπόν του καταχτητή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι η αναγκαία απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την πρόοδο των εργαζομένων. Ταυτόχρονα η περιφρούρηση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικά του συμφέροντα είναι άλλη βασική ανάγκη για την οποία ο μαχητής του ΕΛΑΣ νοιώθει πως οφείλει να παλεύει καθημερινά. Να παλεύει για να εξουδετερώσει όλες τις απειλές και μ’ οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανίζονται, από τις οποίες κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι Έλληνες. Οι απειλές αυτές προέρχονται απ’ τους καταχτητές, την κυβέρνηση, τους προδότες, διασπαστές, πλιατσικολόγους, ληστές εκβιαστές κλπ. απ’ όλους εκείνους, γενικές ομάδες και άτομα, που επιβουλεύονται τη ζωή και την ευτυχία του λαού. Και είναι απειλές, είτε καθολικές, δηλαδή στρέφονται εναντίον του συνόλου, όπως η πολιτική επιστράτευση και άλλα γενικά μέτρα των καταχτητών και των προδοτών, ατομικές, στρέφονται εναντίον μεμονωμένων ατόμων όπως η ομηρία, οι συλλήψεις, διώξεις, δολοφονίες, ληστείες, διαρπαγές κλπ. Μα η αποτίναξη του ξενικού ζυγού δεν αρκεί για να θεωρηθή ο λαός ελεύθερος, ικανός να απολαύσει τα αγαθά της προόδου και της ελευθερίας. Ο ελληνικός λαός και πριν απ’ τη σκλαβιά του στους ξένους δεν ήταν ουσιαστικά κύριος του οίκου του. Δεν εξασκούσε τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και λέγοντας κυριαρχικά δικαιώματα εννοούμε την απόλυτη ελευθερία του λαού να κανονίζει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο θα διακυβερνηθή, τον τρόπο της πολιτικής και κοινωνικής του ζωής. Τα δικαιώματα αυτά του είχαν αφαιρεθεί όχι μόνο από τον καταχτητή μα κι απ’ τις προκάτοχες ντόπιες αντιλαϊκές-φασιστικές διακυβερνήσεις. Γι’ αυτό ο μαχητής του ΕΛΑΣ είναι ανάγκη να αγωνισθή για να αποκατασταθούν ταυτόχρονα με το διώξιμο του καταχτητή οι πολιτικές ελευθερίες, να επιβληθή η κυριαρχική θέληση του λαού . Αυτό θα γίνει αμέσως σε όλη τη χώρα, αμέσως μόλις συντριβεί η σκλαβιά. Θα γίνεται κι από τώρα σ’ όποια σημεία της χώρας απελευθερώνονται στο μεταξύ από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ. Για να πραγματοποιηθή όμως η αποστολή που αναλαμβάνει ο μαχητής του ΕΛΑΣ με τον όρκο του, είναι απαραίτητη η ευσυνείδητη και πειθαρχική εκτέλεση όλων των εντολών και οδηγιών που θα του δίνουν οι ανώτεροί του μέσα στον ΕΛΑΣ. Αυτό είναι θεμελιώδης προϋπόθεση, πρωταρχικός όρος της δράσης.
Αν ο κάθε μαχητής ενεργεί μεμονωμένα, ασυνείδητα και με δική του πρωτοβουλία και κατεύθυνση, τότε δεν συγκροτείται οργανωμένο σύνολο μα ένας συρφετός που είναι αδύνατον να οδηγηθή με αποτελεσματικότητα προς ορισμένους σκοπούς. Η δράση για νάχει απόδοση πρέπει νάναι συστηματική, οργανωμένη, συνδυασμένη. Πρέπει τα άτομα να πειθαρχούν, να αποτελέσουν ένα πειθαρχημένο σύνολο. Μα ο ορκιζόμενος μαχητής του ΕΛΑΣ για νάναι άξιος της μεγάλης αποστολής του, πρέπει νάναι άμεμπτος ηθικά από κάθε άποψη. Αυτό θα το πετύχει αποφεύγοντας κάθε πράξη που θα τον ατιμάζει σαν άτομο. Κλοπή, λεηλασία, βιασμούς, βαρβαρότητες, ανηθικότητες, εκβιασμούς κλπ. καθώς και κάθε πράξη που θα τον στιγματίζει σαν αγωνιστή. Δειλία, μη εχτέλεση των καθηκόντων του, εγκατάλειψη θέσεως, λιποταξία, προδοσία κλπ. Ο μαχητής του ΕΛΑΣ πρώτα απ’ όλα είναι άνθρωπος λευκός και λευκός στρατιώτης.

Advertisements