Οδηγίες τήρησης αποθεμάτων, ΕΛΑΣ/14 Φεβ 1944


Κρυπτογράφημα
αρ.ΔΥ/14.2.44
Από Κλιμάκιον
προς Γεν. Στρατηγείον
Επειδή αν τυχόν ναυαγήσουν αι διαπραγματεύσεις ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ – ΕΚΚΑ είναι πιθανόν το ΑΔ και η ΚΕ να θελήσουν να μας αναθέσουν εντολάς διά τας οποίας να θέλουν προκαταβολικά την γνώμην μας ως προς το εάν θα είμεθα εις θέσιν να τας εκτελέσωμεν παρακαλούμεν να διατάξητε Ιην και ΧΙΙΙ Μεραρχίας να μας γνωρίσουν ποία αποθέματα πυρομαχικών παντός είδους έχουν βλήματα πυροβόλων και όλμων πλήρη φυσίγγια πολυβόλων Μπρέντα και Φίατ, πολυβόλων Χότσκις, οπλοπολυβόλων Μπρέντα και Χότσκις μυδραλίου Λιούις και γερμανικού, φυσίγγια ατομικών αυτομάτων Τόμσον STEN, Μαρσίπ, Μπερέττα και Στάγκερ, φυσίγγια ατομικών τυφεκίων Μάνλιχερ Ιταλικών και Μάουζερ, χειροβομβίδες επιθετικαί και αμυντικαί, εκρηκτικαί ύλαι, φυτίλια βραδύκαυστα και ακαριαία και ποίας ποσότητας εξ αυτών δύναται να διαθέσουν διά τας ανάγκας του Κλιμακίου και εντός ποίας ημερομηνίας στοπ άνευ των ανωτέρω στοιχείων θα είναι πολύ δύσκολον εις ημάς να απαντήσωμεν επί τεθησομένου τυχόν ερωτήματος δυνατοτήτων εκτελέσεως από ημάς της ΑΗΒ εντολής σας.

                                                                                         Άρης Βελουχιώτης
Νικ. Παπασταματιάδης
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements