Παραινέσεις Ζέρβα προς οπλαρχηγούς, ΕΔΕΣ/3ΓΡ/23 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ε.Ο.Ε ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ                                  Τηλεφωνικώς
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθ.Πρωτ. Α.Π 274      Χούταν-Σιωνίδην-Κατσαδήμαν- Καραμπέκιον-Κολοβόν κ.λ.π

Ταύτην την στιγμήν επληροφορήθην αυτόχρημα τραγικήν θέσιν σας αποτέλεσμα ελλείψεως θάρρους και αποφασιστιοκότητος ένα σας λέγω μόνον οι ζωντανοί δεν πεθαίνουν ΣΤΟΠ.
Πράξατε το καθήκον σας είναι κρίμα να λεχθή ότι 500 πανικόβλητοι Εαμίται επέτυχον διάλυσίν σας.
Αν Γερμανοί περεμβάλλονται είναι ζήτημα δικό σας εύρητε τρόπον επιτεθήτε κατά Εαμιτών εκ των Νότων ΣΤΟΠ.
Πεντζόπουλος ενισχυόμενος με ισχυράς Δυνάμεις θα κτυπήση Εαμίτας όπου δυνηθή περιοχήν ΠΗΓΩΝ – ΜΗΛΙΑΝΩΝ, ο ίδιος προσωπικώς θα ευρίσκομαι εις το πεδίον της μάχης αυτής.-

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου τη 23 Οκτωβρίου 1943 ώρα 16.50

Ο
Γενικός Αρχηγός
Τ.Υ.Σ
Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements