Κοινή προκύρηξη ΕΔΕΣ-ΕΛΑΣ, 22 Οκτ 1943


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΠΡΟΣ
Τον Ελληνικόν Λαόν και τους Αντάρτες της Ηπείρου

Ημείς οι υπογεγραμμένοι Ζέρβας Ναπολέων, Ολύμπιος Δημητ.Συντ/ρχης Πυρ/κού Νικολόπουλος Πέτρος Αντ/ρχης Ιππικού, ως εκπρόσωποι του ΕΔΕΣ αφ’ ενός και Αναγνωστόπουλος Ευαγ.Ταγ/ρχης Πυρ/κού Παπασπύρος Παντελής Ταγ/ρχης Πεζικού, και Μαλτέζος Γερασ. Υπολ/γός Πεζ. ως ανήκοντες εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Τζουμέρκων αφ’ ετέρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΜΕΝ

Προς τον Ελληνικόν Λαόν και τους Αντάρτες της περιφερείας Τζουμέρκων Ηπείρου ότι :
Προ του υπερτάτου Εθνικού κινδύνου, τον οποίο διατρέχει η Χώρα μας και ειδικώτερον η περιφέρεια Τζουμέρκων Ηπείρου, αφίνοντες κάθε αφορμήν διαιρέσεως και αιρώμενοι εις το ύψος των περιστάσεων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν

Όπως ενώσωμεν εν αδελφική συνεργασία και ισοτιμία τας Εθνικάς Δυνάμεις και αντιμετωπίσωμεν από Κοινού τον βάρβαρον και απάνθρωπον επιδρομέα τον Γερμανόν

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Ν

Όλον τον Ελληνικόν Λαόν και τους Αντάρτες της περιφερείας μας και Π ο ι ο ύ μ ε θ α Έ κ κ λ η σ ι ν και εις τους άλλους Έλληνας και Αντάρτας, όπως κατανοούντες το κρίσιμον της θέσεως, προέλθωσιν εις την απόφασιν της Ενώσεως όλων των Εθνικών Δυνάμεων προς αντιμετώπισιν του Κοινού εχθρού.-

Κάπου τη 22 Οκτωβρίου 1943
Οι                                                                  Οι
Εκπρόσωποι του ΕΔΕΣ Ανήκοντες εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
Ν. Ζέρβας                              Ε. Αναγνωστόπουλος
Δ. Ολύμπιος                            Π.Παπασπύρος
Π. Νικολόπουλος                    Γερ. Μαλτέζος

Διά την ακρίβειαν

Τ.Υ.Σ

Advertisements