Εκκληση υποστήριξης απο ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/21 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ε.Ο.Ε ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.249
Στρατηγείον Μέσης Ανατολής και
δι αυτού και στο Ε.Α.Μ

Στρατηγείον Μέσης Αντολής κάνει έκκλησιν παύσωμε εμφύλιον πόλεμον και στραφώμεν κατά Κοινού εχθρού κατά Γερμανών ΣΤΟΠ.
Κατόπιν τούτου σας γνωρίζω ότι οι Γερμανοί με μεγάλας δυνάμεις επιτίθενται εναντίον μας ΣΤΟΠ. Από τριών ημερών αγωνιζόμεθα σκληρά και αποτελεσματικά ΣΤΟΠ.
Κάνομε έκκλησιν με την σειράν μας, πατριωτισμό σας σταματήσητε να μας πολεμάτε και σεις συγχρόνως ΣΤΟΠ.
Θεωρούμεν χρέος μας να ενωθούμε και κτυπήσωμεν κοινόν εχθρόν ΣΤΟΠ. Είμεθα βέβαιοι ότι ηνωμένοι θα συντρίψωμεν τους Γερμανούς ΣΤΟΠ. Δεν υπάρχουν άλλως τε τέτοιες διαφορές που να μας κάνουν να αλληλοεξοντωθούμε ΣΤΟΠ.
Ελάτε μαζύ να συντρίψωμε τον Ναζισμό ΣΤΟΠ.
Ημείς κάνοντες αρχή Πατριωτικών διαθέσεών μας προ του κοινού και πραγματικού εχθρού ευρισκόμενοι, αφήσαμε ελευθέρους Μαλτέζον και λοιπούς Αξιωματικούς και άνδρας Ε.Α.Μ συλληφθέντας εις μάχην και τους δώσαμε οπλισμόν τους πολεμήσουν μαζύ μας Κοινόν εχθρόν ΣΤΟΠ.
Προς τιμήν του σας αναγγέλλω ότι ούτοι το εδέχθησαν με Πατριωτικόν ενθουσιασμόν ΣΤΟΠ.
Ας πράξη και το Ε.Α.Μ με την σειρά του το καθήκον του ΣΤΟΠ. Περιμένω απάντησίν από το Ε.Α.Μ.-

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου τη 21-10-1943
Τ.Υ.Σ

Advertisements