Σπύρος Μίδα, Παράνομα Εντυπα Κατοχής, 20 Οκτ 1943


ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΔΑ                                              ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΡΙΘ.4                                                              20 Οκτωβρίου 1943

1) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ: Όργανον του «Αγροτικού Σοσιαλιστικού  Κόμματος».
2) ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ:» Όργανον Αγωνιζομένης Ελλάδος.»
3) ΑΛΗΘΕΙΑ: Όργανον Εθνικού Ενωτικού Κόμματος (Ι/10-10-43).
4) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Όργανον της Πατριωτικής Ενώσεως.
5) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ: Εθνικιστική 7 Αυγούστου 1943.
6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ: Όργανον της Π.Ο.Α. Ελευθέρων Σκλάβων.
7) ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ: Συντηρητική (μέχρι 28/ΙΙ. 7. 43 (όργανον της ΠΟΑ, ΕΑ, 15. 9. 43).
8) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: Όργανον της ΕΚΚΑ (Μάχη 28/ΙΙ. 7. 43).
9) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ: Όργανον του ΕΛΑΣ.
10) ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Μακεδονικόν έντυπον.
11) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Όργανον oργανώσεως Εαμιστών Αστυνομικών (ΕΑ 15-9-43).
12) ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗ: Όργανον του ΕΑΜ.
13) ΔΑΔΑ: Εθνικιστική συντηρητική (Μάχη 34/7-10-43).
14) ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ: Όργανον της πρώην ΕΒΟ και ήδη της ΕΛΔ (Αύγουστος 1943).
15) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Όργανον ομάδος αγωνιστών (ΕΑ 15.Ι.43).
16) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ: Όργανον της σπουδαζούσης Δημοκρατικής Νεολαίας.
17) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
18) ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ: Όργανον του Διεθν. Κ. Κ. Ε. (4η Διεθνής) (ΕΑ 15. 0. 43).
19) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Φοιτητ. Έντυπον μη σχετιζόμενον  με την ΠΑΝΔΟ.
20) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ: Όργανον της Επαναστατικής Δημοκρατικής Φοιτ. Νεολ.
21) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
22) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ: Όργανον Ομάδος αγωνιστών (ΕΑ 15.9. 43).
23) ΔΟΞΑ: Όργανον την ΠΕΑΝ.
24) Ε.Α.Ο.Β.:Όργανον της Εθν. Απελευθερ. Οργανώσεως  Βορειοηπειρωτών.
25) Ε.Δ.Ε.Μ.: Αναφέρεται εις το 3/Ι. 7. 43 των Νέων Καιρών.-
26) Ε. Ε. : Όργανον της Εθνικής Επανάστασις.
27) Ε. Ε. Σ. : Όργανον Ελληνικού Επαναστατικού Στρατού.
28) ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Όργανον της Εθνικής Αλληλεγγύης  Κομμουνιστικό.
29) ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Όργανον της Α. Α. Α.
30) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ: Όργανον της Ε. Θ. Ε. Π.
31) ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ: Όργανον της ΕΑΜ.
32) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ: Όργανον της ΕΑΜ.
33) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ: Όργανον της Ε. Ε. Ν.
34) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ: Όργανον της Σπίθας.
35) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ: Όργανον του Εθνικού Κομιτάτου Νέων.
36) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Όργανον του ΕΑΜ/Μακεδον.
37) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ: Όργανον των Ελευθέρων Σκλάβων (ΕΑ 15. 9. 43).
38) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ: Όργανον του Κόμματος Ετασίας (ΕΑ 15. 9. 43)
39) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝ: Όργανον του ΕΔΕΜ.
40) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ: Όργανον της μαχητικής οργανώσεως Ν.  Ζέρβα.
41) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΙΑΤΑ: Όργανον της Ιεράς Ταξιαρχίας.
42) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ: Όργανον της Οργανώσεως «Ένωσις Πατρίς».
43) ΕΜΠΡΟΣ: Όργανον της Χ (ή του Εθν. Οργαν. Π. Ο. Α. = Β. Α. 15. 9. 43)
44) ΕΜΠΡΟΣ: Όργανον της ΕΑΜ Εδέσσης (8394/1943).
45) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ: Όργανον της Κεντρικής Επιτρ. Επιμελητείας του  Αντάρτου ΕΑΜ.
46) ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ: Όργανον Εργατικής  Δημοκρατικής Εθνικής Πυγμής (ΕΑ 15. 9. 43).
47) ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ: Όργανον Εργατικού Απελευθερωτικού  Μετώπου (ΕΑ 15. 9. 43)
48) ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ: Όργανον Αγωνιστών Λαϊκής  Δημοκρατίας (ΕΑ 15. 9. 43)
49) ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Όργανον του Εθνικού Απελευθ. Μετώπου  (ΕΑ 15. 9. 43).
50) I. Σ. Σ.: Όργανον μυστικής οργανώσεως Άγγλων και Ελλήνων εν  Ελλάδι (ΕΑ 15-9-43).
51) ΚΗΡΥΞ: Όργανον εθνικής Κρητικής οργανώσεως (ΕΑ 15-9-43).
52) ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Όργανον της οργανώσεως Ελευθέρων  Ελλήνων.
53) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ : Όργανον Συνοικιακών Κομμουν. Ομάδων Αθηνών.
54) ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ: Όργαν. Επαναστ. Σοσιαλ. Κομμουν. Ομάδων Αθηνών (ΕΑ 15-9-43)
55) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ: Όργανον του Κ. Κ. Ε.
56) ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όργανον της Τριαίνης.
57) ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Όργανον της ΕΛΔ (Ιούλιος 1943).
58) ΛΑΕ: Όργανον της Λαϊκής Απελευθερωτικής Ενώσεως (ΛΑΕ).
59) ΛΑΪΚΗ ΦΩΝΗ: (Θεσ/νίκη) Όργανον του Μακεδονικού Γραφείου  του Κ. Κ. Ε.
60) ΛΕΥΤΕΡΑ ΝΕΙΑΤΑ: Όργανον της ΕΠΟΝ.
61) ΛΕΥΤΕΡΙΑ: Όργανον του Κ. Κ. Ε. (ή της ΕΑΜ  Νέων ΕΑ 15. 9. 43).
62) ΜΑΧΗ: Όργανον της Εθνικής Δράσεως.
63) ΜΑΧΗ: Όργανον της ΕΛΔ (Ιούνιος 1943).
64) ΜΑΧΗΤΗΣ: Φοιτητική
65) ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ: Όργανον Κόμματος Π. Κανελλοπούλου.

66) ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
67) ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ: Όργανον της στρατιάς Σκλαβωμένων Νικητών
68) ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ: Όργανον της Ε. Ε. Ν.
69) ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ: Όργανον της Κ. Ε. του Φιλελευθέρου Δημοκρατικού   Εθν. Αγών.
70) ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ: Όργανον της ΕΠΟΝ.
71) ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΙ: Φοιτητική.
72) ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: Μηνιαία έκδοσις «Ελεύθερης Ελλάδος» Όργανο  του ΕΑΜ.
73) ΝΕΑ ΖΩΗ: Όργανον ομάδος αγωνιστών (Μάχη 34/7. 10. 43).
74) ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ: Πιθανώς όργανον της Ε. Κ. Ο.
75) ΞΑΝΘΟΣ: Όργανον ΕΑΜ Δωδεκανήσων.
76) ΞΥΠΝΗΜΑ: Όργανον ΕΑΜ Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων.
77) ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ: Όργανον της ΠΑ-ΠΕ.
78) ΠΑΡΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ: Όργανον επαρχιακής Εθνικής απελευθερωτικής κινήσεως (ΕΑ 15-9-43).
79) ΠΑΡΟΝ: Όργανον της οργανώσεως Σ. Ε. Σ. Ν.
80) ΠΡΟΜΑΧΩΝ: Όργανο, ομάδος αγωνιστών.
81) Ρ. Α. Ν. : Όργανο της οργανώσεως Ρ.Α. Ν. (ΕΑ 15. 9. 43)
82) Ρ. Α. Φ. : Όργανο της Β. Ε. Ι. Δ.
83) ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Όργανο του Κ. Κ. Ε.
84) ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ: Όργανο ΕΑΜ Αγροτικής Τραπέζης  (ΕΑ 15. 9. 43)
85) ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ: Όργανο της μαχητικής οργανώσεως Ν.  Ζέρβα.
86) ΣΗΜΑΙΑ: Όργανον Βασιλοφρόνων Νεολαίας (ΕΑ 15. 9. 43)
87) ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΝΕΑ: Όργανον του Κ. Κ. Ε. (ΕΑ 15. 9. 43)
88) ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Όργανο της ΕΑΜ τεχνιτών.
89) ΤΟΛΜΗ: Όργανον ομάδος αγωνιστών (ΕΑ 15. 9. 43)
90) ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ: Όργανον ΕΑΜ Δημοσίων υπαλλήλων Ελλάδος.
91) ΦΛΟΓΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ: Όργανον ΕΑΜ Κρητών (ΕΑ 15. 9. 43)
92) ΦΛΟΓΑ: Όργανον Νεοδημοκρατικής πρωτοπορείας.
93) ΦΡΟΥΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Όργανον της Αγωνιζομένης  Ελλάδος.
94) ΦΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Όργανον της Κ.Ε, Πειραιώς του Εθνικού  Κομιτάτου (Αύγουστος 1943).
95) ΦΩΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ: Όργανον ΕΑΜ αναπήρων.-
96) ΕΡΟΝ: Όργανον της εθνικής ριζοσπαστικής οργανώσεως των νέων  (απευθύνεται προς την νεολαία με έμβλημα την Πατρίδα μεγάλην  και ισχυράν (πρώτον φύλλον αρχάς Δεκεμβρίου).
97) ΟΠΛΑ: Όργανον της Οργάνωσις περιφρούρησις Λαϊκού αγώνα
(Κομμουνιστική ……………………….. Επιτίθεται κατά Βασιλέως- Ράλλη – Ταγμάτων ασφαλείας).

Advertisements