Διαταγή εκκαθάρισης Ηπείρου, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ/3ΓΡ/15 Οκτ 1943


ΕΛΑΣ
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ                                                                         Εξ. Επείγουσα
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – Γραφείον ΙΙΙον
Αριθ. Ε.Π. 4261 15-10-43 ώρα 10.15΄
Εκστρατευτικόν Συγκρότημα Ηπείρου
(Μέσω Π.Κ., Συνδέσμων Ανατ. Φραγκίστας)
Κοινοποιήσατε ευρέως ότι εκκαθάρισις Θεσσαλίας – Βορείου Ηπείρου από Ζερβικά στοιχεία έληξεν Στόπ. Ματά εκκαθάρισιν διαταχθείσης περιοχής στραφήτε τάχιστα και αποφασιστικώς προς ΄Ηπειρον Στόπ. Αναφέρατε επειγόντως κατάστασιν στιγμής και πορείαν εν γένει επιχειρήσεων Στόπ.

Η ΧΙΙΙ Μεραρχία
Παπαθανασίου Ι. (Συν/χης Ιπ.)
Μπαρμπαγιάννης

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον

Advertisements