Επίθεση κατά συμμαχικής αποστολής στο Τρίκλινο, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΓΡ/15 Οκτ 1943


Γραφ. ΙΙ Κρυπτογραφικώς
Αριθ. Ε.Π. 430 Τηλεφωνικώς
Κατεπείγουσα
15-10-43 ώρα 20.00
Συν/χην Παπασταματιάδην και Τάσον Λευτεριάν
Γενικόν Στρατηγείον γνωρίζει ότι την 21 ώραν της 13 τρέχοντος ημετέρα τμήματα επετέθησαν κατά Βρετανικού Αρχηγείου εις Τρίκλινον , εφόνευσαν υπολοχαγόν Κούμπερτ και υπέβαλαν εις σοβαράς ύβρεις λοιπόν προσωπικόν stop. Λόγω σοβαρότητος ζητήματος αναφέρατε συνθήκας υφ’ ας έλαβον χώραν ανωτέρω λυπηρά γεγονότα και θέσατε υπό περιορισμόν υπευθύνους stop. Εις ενεργηθησομένην εξέτασιν κατόπιν διαταγής Μεραρχίας θα συμμετάσχη και ΄Αγγλος Αξιωματικός stop.

Η ΧΙΙΙ Μεραρχία
(Τ.Υ.)
Μπαρμπαγιάννης

Advertisements