Διερεύνηση επίθεσης κατά συμμαχικής αποστολής στο Τρίκλινο, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/14 Οκτ 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 938

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Δεκάτην Τρίτην Μεραρχίαν
Αγγλική Αποστολή εγνώρισεν ότι 21ην ώραν 13ην Οκτωβρίου δυνάμεις μας επετέθησαν κατά Βρεττανικού Αρχηγείου εις Τρίκλινον διά τυφεκίων οπλοπολυβόλων και ελαφρών αυτομάτων όπλων στοπ. Επυροβόλησαν και εφόνευσαν τον Υπολοχαγόν Κούμπραντ και υπέβαλον λοιπόν προσωπικόν εις σοβαράς ύβρεις στοπ. Πράξις αύτη κατά Προσωπικού Συμμαχικής Αποστολής μας προξενεί κατάπληξιν στοπ. Αναφέρατε αμέσως τί ακριβώς συνέβη στοπ. Ζητήσατε από Αντ/ρχην ΄Αρθουρ ορίση αξιωματικόν ίνα μετά του καταλλήλου αξιωματικού σας προβώσιν από κοινού εις ανάκρισιν προς εξακρίβωσιν γεγονότων στοπ. Υπεύθυνοι ανωτέρω πράξεως να συλληφθώσι αμέσως και να παραπεμφθώσι ενώπιον Στρατοδικείου τας εργασίας του οποίου θέλει παρακολουθήση το Γεν. Στρατηγείον και η Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή στοπ. Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.
Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 14-10-43 ώρα 21.30
Στέφανος Σαράφης

Κοινοποίησις
Συμμαχικήν Στρατ. Αποστολήν
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements