Συλληπητήρια για θάνατο Πετρουλάκη, ΕΔΕΣ/3ΕΓ/8 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
3/40 Συν/γμα (Αρχηγείον Τζουμέρκων Άρτης)
Γραφείον ΙΙΙ ον
Αριθ.Πρωτ.2186

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ.10668/8- Αρχηγείου Σ.Δ 3 /10/43

                                                                                                        Ο
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ                                                  Αρχηγός
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ                Γ.Αγόρος
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ον) Επιτελάρχης
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 10662
Π ρ ό ς
τους Αξκούς και Αντάρτας του Τάγματος
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η
Όπου

Για τον ανεπανόρθωτο χαμό κατά τη μάχη του ΠΕΤΑ του ένδοξου ήρωος Δ/τού σας Υπολοχαγού Πετροπουλάκη Λεωνίδα συλλυπούμαι όλους σας Αξκούς και Αντάρτας.
Ένα ψηλό πένθιμο κυπαρίσσι ξεπρόβαλλε στην ίδια θέση ακριβώς κατά τον Απρίλη του 1821 όταν έπεφτε ηρωϊκά στον ίδιο αυτό τόπο βάζοντας το πρώτο αγκωνάρι της λευτεριάς, ο ιδιαίτερος συμπολίτης του σημερινού μας ήρωα ο γεναίος Κυριακούλης Μαυρομιχάλης μαζύ, με όλους τους Φιλέλληνες Ευρωπαίους Αξκούς πούρθανε στην Ελλάδα, έτσι και σήμερα πλαϊ σ’ αυτό, ένα άλλο κυπαρίσσι άπλωσε τον ίσκιο του συναγωνιζόμενο σε ύψος και σε κορμοστασιά το πρώτο, ανήκοντα στον γνήσιο απόγονο της αθάνατης εκείνης Γεννιάς της Μάνης και μέχρι τα χθες Διοικητή σας που βρήκε τον πιο ηρωϊκότερο θάνατο αγωνιζόμενος για τον ίδιο σκοπό.
Ο χαμός του Πετροπουλάκη, μπορεί να πη κανείς πως για τις Εθνικές μας Ομάδες, είναι ανεπανόρθωτος.
Πρέπει όμως η θυσία αυτή να μη πάη χαμένη αλλά να μείνη φάρος, φαεινός, για τους μεταγενεστέρους και παράδειγμα ζωντανό για όλους μας που αγωνιζόμαστε για τη λευτεριά της Πατρίδος μας.
Δεν υπάρχει γλυκότερο πράγμα να σκοτώνεται κανένας για την απελευθέρωσιν της Πατρίδος του και για μια καλύτερη Αύριον της αθάνατης Ελληνικής Γεννιάς μας.
Ελαφρό να είναι το χώμα που σκεπάζει τούτον τον ΄Ηρωα.
Ας μιμηθούμε όλοι το παράδειγμα του για ένα τέτοιο ιερό σκοπό, για τον οποίον βγήκαμε στα βουνά.

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου τη 8-10-43
Ο
Γενικός Αρχηγός
Παραλήπται Ν. Ζ Ε Ρ Β Α Σ
Άπασαι Μονάδες (κοινοποίησις δια
της Ημερησίας Δ/γής των προς όλα
τα τμήματα)

Κοινοποίησις
Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον
Συν/ρχην Ραυτόπουλον
Επισμηναγόν Ευαγγελίδην
Αρχηγόν Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής
Άγγλον Σύνδεσμον Ηπείρου
Αντ/ρχην κ. ΤΟΜ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ ον Γραφείον
Τ.Υ.Σ
 

Advertisements