Δελτίο Συμβάντων, ΣΔΑ/1943


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Φάκελλος 9/Ε/43
Δελτίον Αναφοράς συμβάντων υπ’ όψιν Στρατηγού κ.Σκόμπι

Πρότασις να σταθμεύση εις Θήβας ένθα υπάρχει στρατωνισμός. Η δύναμή της δεν υπερβαίνει τους 1500.
-Μεγάλαι ποσότητες υφάσματος Χακί κατεσχέθησαν υπό του ΕΛΑΣ παρ’ εμπόρων και δραστηρίως ράπτονται στολαί.-
-Εκ της υπαίθρου εισέρχονται πολίται και ενδύονται στρατιωτικήν στολήν εις τας συνοικίας της πόλεως.
-Αι συλλήψεις πολιτών υπό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Πολιτοφυλακής ΕΑΜ εξακολουθούν.
-Η Πολιτοφυλακή του ΕΑΜ και τα φρουραρχεία του ΕΛΑΣ δεν απεσύρθησαν παρά τας διαταγάς και εξ αυτών των κεντρικών Συνοικιών.
-Περίπολοι του ΕΛΑΣ παρά τας διαταγάς ερευνούν οικίας και εις αυτό το Κέντρο της πόλεως.
-Ιδρύονται Στρατιωτικαί Λέσχαι του ΕΛΑΣ διά να καμουφλάρουν καταργηθέντα Φρουραρχεία.
-Εις Πάτρας η χωροφυλακή αφωπλίσθη υπό του ΕΛΑΣ.
-Υποβάλλεται αναφορά διά την κατάστασιν των αεροδρομίων.
-Τα φυλάκεια του ΕΛΑΣ εις τας εξόδους της πόλεως εξακολουθούν παραμένοντα.

Advertisements