Εκτελεσθέντες απο Γερμανούς στην Παραμυθιά, 29 Σεπ. 1943


εεε

Άλιγιάννης Κωνσταντίνος Χαλκουργός
Άλιγιάννης Σωτήριος Χαλκουργός
Άλιγιάννης Δημήτριος Χαλκουργός
Άλιγιάννης Ιωάννης Δημ. Χαλκουργός
Αποστολίδης Απόστολος Υποδηματοποιός
Βαλασκάκης Ελευθέριος Ιατρός
Γιαννακης Νικόλαος Έμπορος
Όρίμψιας Χαράλαμπος Επαγγελματίας
Ευαγγέλου Ευάγγελος Καφεπώλης
Ζιάγκος Κωνσταντίνος φοροτεχνικός υπάλληλος
Κατσούλης Κωνσταντίνος Δημοδιδάσκαλος
Κωστογιάννης Παναγιώτης Σιδηρουργός
Κωστογιάννης Κωνσταντίνος Σιδηρουργός
Κλήμης Δημήτριος Αγωγιάτης
Κακούρης Περ. Δημοδιδάσκαλος
Κουρσούμης Κωνσταντίνος Καφεπώλης
Γκοτζαλέρης Εμμανουήλ διευθυντής ΑΤΕ
Μουσελίμης Σταυρός φοροτεχνικός υπάλληλος
Μουσελίμης Σταύρος Παντοπώλης
Μητσώνης Ιωάννης Έμπορος
Μάνος Νικόλαος Εστιάτωρ
Μπαζάκος Ιωάννης Δημοδιδάσκαλος
Μαρέττας Γεώργιος Εστιάτωρ
Μπάρμπας Νικόλαος Έμπορος
Μπάρμπας Σπυρίδωνος Νικόλαος Έμπορος
Μαρέτσης Ανδρέας Χρυσοχόος
Ναστος Ευάγγελος Παντοπώλης
Πάσχος Γεώργιος Παντοπώλης
Πάσχος Λεωνίδας Έμπορος
Πάκου Πάκος Έμπορος
Παπαθανασίου Βασίλειος Καφεπώλης
Ράπτης Αθανασιος Έμπορος
Ρίγκας Αθανασιος Έμπορος
Σωτηρίου Κωνσταντίνος Γεωργός
Σωτηρίου Γεωργίου Κωνσταντίνος Γεωργός
Στρουγκάρης Ανδρέας Έμπορος
Σιαμας Γεώργιος ταχυδρομικός
Μήτσιος Σπυρίδων Σανδαλοποιός
Σιωμόπουλος Κωνσταντίνος Γυμνασιάρχης
Τσούλας Κωνσταντίνος Υποδηματοποιός
Τσούλας Γεώργιος κοινοτικός γραμματεύς
Τσούλας Θεόδωρος Υποδηματοποιός
Τσίλης Κωνσταντίνου Δημήτριος Κτηματίας
Τζώης Κωνσταντίνος Βιβλιοπώλης
Τσαμάτος Ευάγγελος Ιερεύς
Τσαμάτος Νικολάου Ευάγγελος Ράπτης
Φάτσιος Θωμάς Μυλωθρός
Φίδης Αριστοφάνης Τραπεζιτικός
Χρυσοχόου Απόστολος Καθηγητής
Advertisements