Διαταγή φύλαξης πεδίων ρίψεων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/10 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εντελλόμεθα όπως άμα λήψει της παρούσης προβήτε εις τον σχηματισμό μικτής φρουράς αποτελουμένης εξ ανταρτών των τοπικών Αρχηγείων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ διά την φρούρησιν των πεδίων ρίψεως υλικών και διά την παραλαβήν και κοινήν εναποθήκευσιν τούτων μέχρι της διανομής τούτων βάσει της δυνάμεως ανδρών εκάστου συγκροτήματος
Κάπου 10-8-43

Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ                  Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου ΕΔΕΣ
Ο Αρχηγός                                                                       Ο Γενικός Αρχηγός
Διά την αντιγραφήν
Τ.Σ.Υ.

Παραλήπται
Στρατηγείον ΕΛΑΣ Ηπείρου
Αρχηγείον ΕΔΕΣ Ηπείρου
Αντ/ρχην ΤΟΜ
Κοινοποίησις
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Γενικόν Αρχηγείον Ε Δ Ε Σ
Αρχηγείον Ε Κ Κ Α
Αγγλικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν

Advertisements