Επαναφορά συνταγματάρχη Χατζησταυρή και ταγματάρχη Σταυρουλάκη στη 2 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, ΥΠΣ/7 Μαρ 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρ. Α.Π. 298/121

ΔΙΑΤΑΓΗ

Οι Συντ/ρχης Χατζησταυρής, Ταγμ/ρχης Κώνστας και Ταγμ/ρχης Σταυρουλάκης, να επανέλθωσιν εις τας παρά τη ΙΙα Ταξ/χία θέσεις των, εκλειπόντων των λόγων οίτινες προεκάλεσαν την απομάκρυνσίν των.

Προξενείον Βηρυττού τη 7-3-43

Διά την ακρίβειαν                                Ο
Η                            ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Δ/σις Προσωπικου                 Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ: Ι & ΙΙ Ταξ/χίαι – Ι.Σ. Μεραρχία – Δ/σιν Προσ/κού Υ.Σ.

Advertisements