Επιστολή Ντίνο προς Μουσολίνι, 26 Φεβ 1943


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΄΄ ΜΠΕΝΙΤΟ MUSSOLINI΄΄
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΡΩΜΗ
Η αφοσίωσή μου και οι από πλέον των 40 ετών παρασχεθείσες υπηρεσίες στην Ιταλία με υποχρεώνουν να σας αναφέρω όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τσαμουριά, Ελλάδα και νότια Αλβανία όπου έτυχα μάρτυς και θύμα μιας ύπουλης επίθεσης που κόστισε την ζωή και αρκετών Ιταλών στρατιωτών.
Στη Νότια Αλβανία η κατάσταση έχει καταντήσει ανησυχητική. Η έλλειψη συνετών οδηγιών και η αδυναμία των αρχών επέτρεψε την διείσδυση της εχθρικής προπαγάνδας με την δημιουργία ανταρτικών ομάδων, οι οποίες καλυμμένες με τη μάσκα υποθετικών εθνικιστικών σκοπών είναι αναρχικά όργανα παρακινούμενα από πράκτορες και οδηγίες που έχουν διεισδύσει από την Ελλάδα.
Όλοι οι καλοί Αλβανοί πατριώτες είναι σύμφωνοι στο συμπέρασμα, ότι αυτοί οι αναρχικοί είναι προδότες της πατρίδας τους, και η ενδεχόμενη αδιαφορία της Ιταλίας θα άφηνε την Αλβανία έρμαιο των Ελληνικών και Σλαϋκων βαρβαροτήτων, που θα κατέστρεφαν την Αλβανία και θα κατέσφαζαν τους Αλβανούς επειδή ασπάσθηκαν την Ιταλική υπόθεση.
Η εμπειρία μου και η γνώση μου των μερών και των ατόμων, μου επιτρέπουν να διαβεβαιώσω ότι υπάρχει ακόμη (δυνατότητα) επανορθώσεως της παρούσης καταστάσεως υπό την προϋπόθεση της δραστηριοποιήσεως αμέσως και με αποφασιστικότητα και του κατακερματισμού στις ρίζες της αρχής αυτού του επικίνδυνου κινήματος, πριν αυτό μπορέσει να πάρει έκταση καταστροφική. Δεν είναι αυτές οι στιγμές για να αναζητήσουμε τις ευθύνες των διαπραχθέντων σφαλμάτων, ούτε να φανούμε αδύναμοι ανεχόμενοι την αναρχία και την εξέγερση, κι αυτό για να μην ξαναδούμε να επαναλαμβάνονται τα γεγονότα της vallona του 1920 όταν χρειάστηκε να επιμείνω πολύ στον κόμη Storza (τότε υπουργό εξωτερικών) για να τον πείσω ότι εάν δεν μπορούσε να αποφύγει την εκκένωση της Αλβανίας, να μην αποσυρθεί πριν καταστείλλει την εξέγερση.
Αυτοί που τον τελευταίο καιρό είχαν την εξουσία στην Αλβανία αποδείχθηκαν αδύναμοι και συμβιβαστικοί προς τους αντάρτες προς μεγάλη ζημιά της Ιταλίας και της Αλβανίας. Σήμερα θα χρειαζόταν να διαλέξουμε κατάλληλα άτομα που μπορούν να αναλάβουν την αποστολή και την ευθύνη της απόλυτης καταστολής αυτών των σκοτεινών κινημάτων. Αυτά τα άτομα πρέπει να είναι πιστοί και δοκιμασμένοι φίλοι της Ιταλίας, από πατριωτισμό και όχι από χρηματισμό, να κατέχουν όλη την απαραίτητη ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα, χωρίς φόβο να εμπλακούν με σκοπό να διεξάγουν ένα ανηλεές κυνηγητό στους αντάρτες και τους φίλους των και εν ανάγκη να καταστρέψουν τις εστίες τους και τα χωριά που τους βοηθούν αρχίζοντας από το Curvelesi.
Εάν δεν θεωρηθεί σκόπιμο να γίνει αυτό από μέρους των Ιταλικών δυνάμεων, δεν θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τον σκοπό με τον σχηματισμό των 6.000 εθελοντών Τσαμουριωτών και Κοσοβάρων που είναι πραγματικοί φίλοι της Ιταλίας επειδή γνωρίζουν τι τους περιμένει εάν αυτή τους εγκαταλείψει.
Όσον αφορά την Τσαμουριά, πρέπει να σας αναφέρω εξοχώτατε ότι η αφοσίωση από εμάς τους Τσαμουριώτες στην Ιταλία, μας επέσυρε όλες τις διώξεις που η πονηριά των ελληνικών κυβερνήσεων μπόρεσε να σχεδιάσει. ΄΄ Για την συνεργασία μας με τα Ιταλικά στρατεύματα το 1917 και κατά την διάρκεια αυτού του πολέμου, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην πλήρωσε με το αίμα την καταστροφή του σπιτιού και την αφαίρεση της ιδιοκτησίας. Σήμερα η παρουσία των Ιταλικών στρατευμάτων μας επέτρεψε να επιστρέψουμε στη χώρας μας, αλλά το μαρτύριο μας συνεχίζεται ακόμα σ’ αυτή την άτυχη περιοχή, παρά την υπόσχεση που μας έδωσε η Εξοχότητά σας.
Εμείς ελπίζαμε να ελευθερωθούμε από την Ελλάδα αλλά δυστυχώς μας κόβεται η ανάσα, βλέποντας ότι εμείς και η χώρα μας είμαστε εγκαταλλειμένοι στα χέρια των διωκτών μας της Αθήνας, όταν στα νησιά του Ιονίου οι Έλληνες που δεν έκαναν τίποτα, για να το αξίζουν από την Ιταλία χαίρουν μιας απόλυτης δικαιοσύνης και ασφάλειας με μια τέλεια πολιτική και οικονομική Ιταλική διοίκηση, κάτω από τη συνετή διεύθυνση ενός ανθρώπου έξυπνου σωστού και τιμημένου.
Όλοι οι Έλληνες είναι οπλισμένοι, και μέρα με τη μέρα περιμένουν την πολυπόθητη άφιξη των Άγγλων, απευθύνοντας μας συχνά απειλητικά υπονοούμενα. Οι Τσαμουριώτες εν τω μεταξύ μου έχουν συχνά απευθύνει την ερώτηση «Η Ιταλία πολέμησε την Ελλάδα για την Τσαμουριά, γιατί τώρα δεν υπολογίζει την πίστη μας και μας αφήνει στο έλεος των κοινών μας εχθρών;»
Όλοι φοβούνται ότι η Ιταλία θα αποσυρθεί αφήνοντάς τους σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από εκείνη του 1917 και παρακαλούν οι οικογένειές τους να επιτραπεί να μπουν στην Αλβανία, και στους άνδρες να επιστραφούν τα όπλα που παρέδωσαν στις στρατιωτικές αρχές.
Αυτός ο κόσμος οπλισμένος δυνατός και γεναιόδωρος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη γή του, και να πεθάνει για την αφοσίωσή του στην Ιταλία.

Ντίνο
(υπογραφή)
Ρώμη, 26 Φεβρουαρίου 1943 – ΧΧΙ (ΙΙ)

ΑL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI
MINISTRO DEGLI ESTERI
R O M A
La mia devozione ed i servizi resi da oltre 40 anni all’ Italia mi mettono in dovere di riferirVi quanto avviene in questi ultimi tempi in Ciamuria, Grecia e nell’ Albania meridionale dove sono stato pure testimone e vittima di una vile aggressione che e costata la vita anche a parecchi sodati Italiani.
Nell’ Albania meridionale la situazione e divenuta allarmante; la mancanza di saggie direttive la debolezza delle Autorita ha permesso l’ infiltrazione della propaganda nemica con la creazione di bande ribelli, che mascherate da sedicenti propositi nazionalisti sono organi anarchici istigati da agenti e direttive infiltrati dalla Grecia.
Tutti i buoni patrioti Albanesi sono concordi nel convenire, che questi anarchici sono dei traditori della loro Patria, e l’ eventuale disinteressamento dell’ Italia lascierebbe l’ Albania e massacrerebbero gli albanesi per aver abbraciato la causa Italiana.
La mia esperienza e la mia conoscenza dei luoghi e delle persone mi permettono di affermare che vi e ancora rimedio alla situazione attuale e condizione di agire subito con decisione, e stroncare alle radici questo inizio di movimento pericoloso, prima che esso possa prendere un’ estensione disastrosa. Non sono questi i momenti di cercare le responsabilita degli errori commessi ne dimostrarsi deboli tollerando l’ anarchia e la ribelione, e cio per non rivedere il ripetersi degli eventi di Vallona del 1920 quando ebbi molto ad insistere presso il Conte Sforza (allora Ministro degli esteri) per convincere che se non poteva evitare l’ evacuazione dell’ Albania di non ritirarsi prima di aver domato la ribelione.
Quelli che in questi ultimi tempi hanno avuto il potere in Albania si sono mostrati deboli e transigenti verso i ribelli a gran danno dell’ Italia e dell’ Albania. Oggi bisognerebbe scegliere delle persone adatte che possono prendersi l’ incarice e la responsabilita della repressione assoluta di questi movimenti nefandi. Tali persone debbono essere amici convinti e provati dell’ Italia, per patrittismo e non per corruzione, possedere tutta l’ energia e la decisione necessaria, senza timore di comporomettersi a fondo dare una caccia spietata ai ribelli e ai loro amici e all’ occorrenza distruggere i loro focalai e i villaggi che li assistono incomiciando da Curvelesi.
Se non si ritenesse opportuno fare questo da parte delle forze italiane, non sara dificile raggiungere lo scopo con la formazione di 6000 volontari Ciamurioti e Cossovari che sono veri amici dell’ Italia perche consci di quanto li attende se esso venisse loro meno.
Per quanto riguarda alla Cimuria, vi devo riferire Ecc/za che l’ attacamento di sei Ciamuristi all’ Italia, ci attiro tutte le persecuzioni che l’ asturia dei governi greci ha saputo chiamare per la nostra collaborazione con le truppe italiane nel ———- durante questa guerra, non vi e famigliare che non abbia pagato con sangue, la devastazione delle truppe italiane ci hanno permesso di rientrare nel nostro paese, ma il nostro calvario continua ancora in questa ———– Regione, malgrado la promessa fatta da Vostra Eccelenza. Noi speravamo esser liberati dalla Crecia ma pur troppo il nostro respiro ci manca, vedendo che noi e il nostro paese siamo abbandonati nelle mani dei nostri persecutori di Atene, quando nelle isole Ioniche i greci che non hanno fatto niente, per meritare amministrazione politica ed economica italiana, sotto la saggia direzione di un uomo intelligentegiusto onorato.
Tutti i greci sono armati, e giorno per giorno aspettano l’ arrivo sospirato dagli inglesi spesso rivolgendoci delle insinuazioni minacciose i Ciamurioti intatni mi hanno spesso rivolto la domanda: «L’ Italia ha fatto la guerra alla Grecia per la Ciamuria, perche ora non tiene conto della nostra fedelta e ci lascia alla mercede dei nostri comuni nemici?»
Tutti temono che l’Italia si ritiri lasciandoli in una situazione molto peggiore di quella del 1917 e pregano che le loro famiglie, sono autorizzate ad entrare in Albania, e che agli uomini siano restituiti le armi che hanno consegnato alle Autorita militari, questa gente armata forte e generosa potrebbe difendere la sua terrra, e morire per il suo attacamento all’ Italia.

T.Y.
Roma, 26 Febbraio 1943-XXI

Advertisements