Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/23 Φεβ 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8171/23-2-43

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Κατά πληροφορίας ληφθείσας εκ Βουλγαρικών εφημερίδων, η Βουλγαρική Κυβέρνησις οργανώνει τον κλήρον της κατεχομένης Δυτ. Θράκης καθ’ ά δημοσιεύει η Βουλγαρική εφημερίς «ΖΟΡΑ» αποστέλλονται εις την Θράκην τέσσαρες Βούλγαροι Μητροπολίται έχοντες ως έδρας των τα πόλεις Σέρρας, Καβάλλαν, Ξάνθην και Μαρώνειαν – Θάσον.
(103/14/1/19/18- Φεβρουρίου 1943 Υπουργείον Εσωτερικών).

Advertisements